Aktivizační činnost

 

Muzikoterapie


 

Uživatelé, kteří mají rádi hudbu, pohyb, jednoduchá cvičení a  relaxaci mají možnost navštěvovat skupinovou muzikoterapii.  Muzikoterapie je terapie zaměřená na uvolnění  těla, mysli, zklidnění a načerpání energie.  Muzikoterapie probíhá ve speciálně vybavené místnosti na Domově C. Místnost je  vybavena CD přehrávačem, barevnými světly a  měkkým kobercem.  Při terapii uživatelé mohou používat nejrůznější hudební nástroje, relaxační pomůcky, které jsou jim příjemné.  Skupinu tvoří  6 – 8 uživatelů.  Muzikoterapeutický program probíhá 45 min.


 

 

 

Práce s počítačem


je určena uživatelům, kteří mají zájem naučit se pracovat na počítači. Cílem této aktivity je seznámení s počítačem (monitor, myš, klávesnice, tiskárna, textový editor), programy (programy na psaní textů apod.) a internetem (připojení na internet, sociální sítě, webové stránky, e-mail, stahování obrázků, vyhledávání zboží). Uživatelé se učí pracovat s digitálním fotoaparátem (stahování fotografií do PC, tisk fotografií). Důraz je kladen především na individuální přístup. Aktivita je určena pro uživatele s nízkou až střední mírou podpory.


 

 

 

Pohybová aktivita


Je určena uživatelům s vysokou mírou podpory. Probíhá ve skupině 6 uživatelů pod vedením pracovníka Domova Horizont. Cílem této aktivity je především změna prostředí uživatelů, zvládání jednoduchých cvičebních prvků, relaxační a dechová cvičení za doprovodu hudby.
 

 

 

Vaření


Mezi velmi oblíbené aktivity uživatelů patří vaření. Uživatelé se učí krájet, vážit, obsluhovat kuchyňské spotřebiče, připravovat jednoduché studené a teplé pokrmy, ale i složitější jídla. Součástí této aktivity je příprava slavnostních stolů pro nejrůznější oslavy. Mezi velmi oblíbené připravované pokrmy patří bramboráky, chlebíčky, jednohubky a speciality. Aktivita je určena pro uživatele se střední mírou podpory.

 

 


Taneční aktivita


Uživatelé, kteří rádi tancují a mají zájem naučit se nejrůznější druhy tanců, mohou navštěvovat taneční kroužek. Uživatelé se v rámci tanečního kroužku učí country tance, moderní tance a krokové variace. Taneční kroužek úzce spolupracuje s dobrovolnicemi Domova Horizont. Uživatelé, kteří navštěvují taneční kroužek, vystupují společně s dobrovolnicemi při nejrůznějších kulturních a společenských akcích ve městě Kyjově a v Domově Horizont. Aktivita je určena pro uživatele s nízkou až střední mírou podpory.

 

 

 

Turistika


Domov Horizont nabízí uživatelům v rámci turistického kroužku možnost podnikat řadu výšlapů na zajímavá místa v okolí nejen Kyjovska. K velmi oblíbeným turistickým akcím patří tradiční kyjovská padesátka, výšlap do Čeložnic, Milotic a na jiné turisticky zajímavá místa. Aktivita je určena pro uživatele s nízkou až střední mírou podpory.
 

 

 

Sportovní aktivity


Pro uživatele, kteří mají rádi aktivně sport je určen sportovní kroužek. V něm se uživatelé věnují kopané, stolnímu tenisu, pozemnímu hokeji, bocce, jízdě na kole. Domov Horizont nabízí uživatelům možnost sportovat v rámci Českého hnutí speciálních olympiád. Uživatelé v rámci ČHSO se účastní lyžařských závodů na Vysočině a turnaje ve stolním tenisu ve Dvoře Králové nad Labem. Aktivita je určena pro uživatele s nízkou až střední mírou podpory.

 

 

 

Jóga a relaxační cvičení


Jednou z nabídek jak trávit volný čas je jóga a relaxační cvičení. Cílem této aktivity je důraz na správné držení těla, na pohybově dechovou práci, na relaxaci, uvolnění mysli. Aktivita je určena pro uživatele se střední až vysokou mírou podpory.
 

 

 

Autogenní trénink - relaxace

 

Je relaxační technika, která přispívá k rychlému obnovení sil a načerpání energie. Základem je relaxace, zklidnění a uvolnění. Aktivita je určena pro uživatele se střední až vysokou mírou podpory.
 

 

 

Zooterapie V Domově Horizont


Impulsem pro vznik zooterapie bylo přání uživatelů být v kontaktu se zvířaty a mít možnost se o ně starat.

Zooterapie je určena všem uživatelům.

 

 

 

SNOEZELEN - relaxační místnost

 

Cílem vybudování speciální místnosti bylo zvýšení kvality života uživatelů s těžkým a kombinovaným postižením za pomoci terapie zaměřené na podporu smyslového vnímání pomocí světel, zvuků a hudby. Hlavní zásadou pro práci v místnosti je mezilidský kontakt a respektování individuálních potřeb uživatele.
Snoezelen je speciálně vytvořené prostředí nabízející pocit příjemné atmosféry a bezpečí, které slouží k relaxaci a odpočinku. Je také další nabídkou volnočasových aktivit Domova Horizont.