Historie

Oficiální zpráva říká, že Ústav sociální péče pro mládež v Kyjově byl otevřen 6. prosince 1961. V tento den, po schválení sociálním odborem KNV v Brně a pod vedením Okresní správy ústavů v Hodoníně, přicházejí do zařízení řádové sestry z kongregace Sv. Kříže ze slovenské provincie. Na začátku roku 1962 jsou přijímáni noví civilní zaměstnanci.

 

    

 

- druhá budova byla zkolaudována až v květnu v roce 1962 a koncem tohoto roku bylo v zařízení již 182 dětí

 

- další obytná budova byla otevřena v roce 1978

 

- čtvrtá budova byla otevřena v roce 1986

 

- v roce 1996 byl zahájen provoz v prádelně

 

- v roce 1997 byly propojeny budovy A, B, C

 

- v roce 1998 vznikl sportovní areál (hřiště, tenisový a víceúčelový kurt)

 

- v roce 2002 byla otevřena ,,Školička naděje“

 

- v roce 2002 byl zkolaudován venkovní bazén

 

 

    

 

- rozhodnutím přednosty Okresního úřadu v Hodoníně byl zrušen ke dni 31.12.1992 Okresní ústav sociálních služeb v Hodoníně se sídlem v Kyjově a vznikly samostatné příspěvkové organizace. Jednou z nich byl Ústav sociální péče pro mládež v Kyjově

 

- od 1. 1. 2003 je zřizovatelem Jihomoravský kraj

 

- v roce 2004 byla postavena budova nové vrátnice

 

- v roce 2006 byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení na budově B a rekonstrukce oplocení areálu – přední část

 

- od 1. 1. 2007 se naše zařízení nazývá "DOMOV HORIZONT"

 

- v roce 2010 bylo vybudováno Podporované bydlení

 

- od 1.1.2015 jsou do zařízení přijímány i ženy a je otevřena druhá služba "Chráněné bydlení"
 

 


 

Jména vedoucích a ředitelů, působících na zařízení:

 

           1961 pan Judas Jan - vedoucí ÚSPM Kyjov

1974 - 1986 paní Talašová Marie - vedoucí ÚSPM Kyjov

1986 - 1991 pan Daněček Miroslav - vedoucí ÚSPM Kyjov

1991 - 1992 pan Ing. Výleta Vladimír - vedoucí ÚSPM Kyjov

            1992 paní Věra Houšťová - pověřena řízením ÚSPM Kyjov

1993 - 1994 paní Selucká Květoslava - ředitelka ÚSPM Kyjov

1995 - 2001 pan Brňák Lubomír - ředitel ÚSPM Kyjov

           2001 paní Šnajdrová Helena - pověřena řízením ÚSPM Kyjov

2001 - 2014 paní Mgr. Andrešičová Dagmar - ředitelka ÚSPM Kyjov, od roku 2007 Domova Horizont Kyjov

2014 - doposud pan Mgr. Jan Hanáček - ředitel Domova Horizont Kyjov