Občanský spolek rodičů a přátel DOMOVA HORIZONT v Kyjově

se sídlem Domov Horizont, Strážovská 1096, 697 01 Kyjov
Spisová značka L14329, vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 22828745, číslo účtu: 43-632 606 0297/0100
 

 

 

  Ke stažení:

  Stanovy Občanského spolku rodičů a přátel Domova Horizont v Kyjově

 

  Přihláška do Občanského spolku rodičů a přátel Domova Horizont v Kyjově

 

  Zápis z XVI. schůze občanského spolku rodičů a přátel Domova Horizont (OSDH) a vedení Domova Horizont (DH) v Kyjově konané dne 26. 5. 2018 v Kyjově

 

  Výdaje Občanského spolku rodičů a přátel Domova Horizont za rok 2013 - 2017

 

 

 

Vážení rodiče, příbuzní, přátelé,

původní SRPÚ při Domově Horizont změnilo svůj status a transformovalo se do Občanského spolku rodičů a přátel Domova Horizont v Kyjově (dále v textu jen OSDH). Hlavním důvodem bylo, že Občanský spolek má větší možnost efektivněji pomáhat ve spolupráci s vedením Domova Horizont jeho uživatelům. Pokud Vás zajímá život uživatelů v Domově Horizont a chcete mít možnost jej ovlivňovat v souladu s cíli OSDH, můžete.

Jedinou podmínkou je vypsání přiložené přihlášky, její vrácení na adresu sídla OSDH, zaplacení jednorázového ročního členského příspěvku, jehož minimální výše je symbolická - 50 Kč.
Členský příspěvek můžete uhradit buď bezhotovostně na výše uvedeném čísle účtu (43-632 606 0297/0100), případně proti dokladu v hotovosti na sociálním úseku Domova Horizont.
Možné jsou i finanční dary, které samozřejmě vítáme a které budou určeny pro zlepšení kvality života uživatelů Domova Horizont.

Jaké jsou tedy cíle, které si OSDH před sebe klade?

1. Zabezpečení svého poslání, jedná s Domovem Horizont, s orgány státní moci a správy, jinými společenskými organizacemi, veřejnými institucemi, právnickými a fyzickými osobami na základě partnerství a vzájemného respektování.

2. Seznamuje vedení Domova Horizont s náměty, připomínkami a stížnostmi klientů a rodičů a podílí se na jejich vyřizování.
 
3. Přispívá Domovu Horizont dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky.


Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali seznámení s naším občanským spolkem

Za OSDH předseda:
     Dagmar Šareková

 


Kontakty:

Dagmar Šareková – tel. 602 510 055
Ing. Tomáš Baránek – tel. 605 155 015
Ing. Miloslava Lužná – tel. 602 271 149
Ing. Martina Trefilíková – tel. 724 640 078