Platby za službu - DOZP

 

Úhrada za poskytovanou sociální službu se sjednává v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve znění prováděcích právních předpisů následovně:

 

ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
 

U uživatelů do 12 let je stanovena úhrada za poskytování stravy ve výši 127 Kč denně.
Úhrada za stravování se skládá z ceny stanovené na jednotlivá jídla následovně:

 

 

náklady na potraviny

režijní náklady

  snídaně

  12,00 Kč

    8,00 Kč

  přesnídávka

    6,00 Kč

    4,00 Kč

  oběd

  28,00 Kč

  19,00 Kč

  svačina

    6,00 Kč

    4,00 Kč

  večeře

  25,00 Kč

  15,00 Kč

  CELKEM

  77,00 Kč

  50,00 Kč

 

 

Pro účely stanovení úhrady se počítá skutečný počet dnů v měsíci, tzn. částka na stravování se vynásobí skutečným počtem dnů v měsíci a tím se získá výše měsíční platby, od které se odečte výše přídavku na dítě, pokud je vyplácen Domovu Horizont.

Takto stanovenou platbu hradí rodiče.

Dále Domovu Horizont náleží příspěvek na péči ve výši příspěvku na péči přiznanému uživateli, a to ode dne, kdy vznikl uživateli nárok na jeho výplatu a byly mu poskytovány sociální služby poskytovatelem.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

U uživatelů od 12 do 18 let je stanovena úhrada za poskytování stravy ve výši 142 Kč denně.
Úhrada za stravování se skládá z ceny stanovené na jednotlivá jídla následovně:

 

 

náklady na potraviny

režijní náklady

  snídaně

  13,00 Kč

    8,00 Kč

  přesnídávka

    6,50 Kč

    5,00 Kč

  oběd

  32,00 Kč

  21,00 Kč

  svačina

    6,50 Kč

    5.00 Kč

  večeře

  28,00 Kč

  17,00 Kč

  CELKEM

  86,00 Kč

  56,00 Kč

 

 

Pro účely stanovení úhrady se počítá skutečný počet dnů v měsíci, tzn. částka na stravování se vynásobí skutečným počtem dnů v měsíci a tím se získá výše měsíční platby, od které se odečte výše přídavku na dítě, pokud je vyplácen Domovu Horizont.

Takto stanovenou platbu hradí rodiče.

Dále Domovu Horizont náleží příspěvek na péči ve výši příspěvku na péči přiznanému uživateli, a to ode dne, kdy vznikl uživateli nárok na jeho výplatu a byly mu poskytovány sociální služby poskytovatelem.
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

U uživatelů nad 18 let je stanovena úhrada za poskytování stravy ve výši 142 Kč denně.
Úhrada za stravování se skládá z ceny stanovené na jednotlivá jídla následovně:

 

 

náklady na potraviny

režijní náklady

  snídaně

  13,00 Kč

    8,00 Kč

  přesnídávka

    6,50 Kč

    5,00 Kč

  oběd

  32,00 Kč

  21,00 Kč

  svačina

    6,50 Kč

    5.00 Kč

  večeře

  28,00 Kč

  17,00 Kč

  CELKEM

  86,00 Kč

  56,00 Kč

 

 

Pro účely stanovení úhrady se počítá skutečný počet dnů v měsíci, tzn. částka na stravování se vynásobí skutečným počtem dnů v měsíci a tím se získá výše měsíční platby za stravování.

Dále Domovu Horizont náleží příspěvek na péči ve výši příspěvku na péči přiznanému uživateli, a to ode dne, kdy vznikl uživateli nárok na jeho výplatu a byly mu poskytovány sociální služby poskytovatelem.

 

Výše úhrady za ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytováním ubytování se stanoví v souladu s § 14 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. s platností od 1. 1. 2018 na 154 Kč denně.
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

U uživatelů Podporovaného bydlení je stanovena úhrada za poskytování stravy ve výši 126 Kč denně.
Úhrada za stravování se skládá z ceny stanovené na jednotlivá jídla následovně:

 

 

náklady na potraviny

režijní náklady

 

 

 

  snídaně

  30,00 Kč

 

  oběd
  v pracovní dny v jídelně 
  pro zaměstnance

  32,00 Kč

 21,00 Kč

  nebo oběd
  individuálně      připravovaný

  53,00 Kč        

 

  večeře

  43,00 Kč

 

  CELKEM

  126,00 Kč

 

 

 

Pro účely stanovení úhrady se počítá skutečný počet dnů v měsíci, tzn. částka na stravování se vynásobí skutečným počtem dnů v měsíci a tím se získá výše měsíční platby za stravování.

Dále Domovu Horizont náleží příspěvek na péči ve výši příspěvku na péči přiznanému uživateli, a to ode dne, kdy vznikl uživateli nárok na jeho výplatu a byly mu poskytovány sociální služby poskytovatelem.

 

Výše úhrady za ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytováním ubytování na podporovaném bydlení Domova Horizont se stanoví v souladu s § 14 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. s platností od 1. 1. 2018 na 169 Kč denně. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Domov Horizont nabízí uživatelům možnost čerpání následujících fakultativních služeb za zde uvedené ceny:

 

 

  NABÍZENÁ SLUŽBA

  CENA

  Druhá večeře 

  12 Kč/večeře

  Soukromý telefonát

          do pevné sítě

          do mobilní sítě

 

  skutečné náklady

  Perličková koupel

  53 Kč/úkon 20 min

  Hydromasáž

  64 Kč/úkon 20 min

  Relaxační křeslo

  11 Kč/ 20 min

 

Pro získání podrobnějších informací, popř. vyjasnění nejasností kontaktujte sociální úsek Domova Horizont,
tel: 518 614 899, e-mail:
socialni1@horizontkyjov.cz .