Platby za službu - DOZP

 

Úhrada za poskytovanou sociální službu se sjednává v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve znění prováděcích právních předpisů následovně:

 

ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
 

U uživatelů do 12 let je stanovena úhrada za poskytování stravy ve výši 133 Kč denně.
Úhrada za stravování se skládá z ceny stanovené na jednotlivá jídla následovně:

 

 

náklady na potraviny

režijní náklady

  snídaně

  14,00 Kč

    10,00 Kč

  přesnídávka

    6,00 Kč

    4,00 Kč

  oběd

  28,00 Kč

  21,00 Kč

  svačina

    6,00 Kč

    4,00 Kč

  večeře

  25,00 Kč

  15,00 Kč

  CELKEM

  79,00 Kč

  54,00 Kč

 

 

Pro účely stanovení úhrady se počítá skutečný počet dnů v měsíci, tzn. částka na stravování se vynásobí skutečným počtem dnů v měsíci a tím se získá výše měsíční platby, od které se odečte výše přídavku na dítě, pokud je vyplácen Domovu Horizont.

Takto stanovenou platbu hradí rodiče.

Dále Domovu Horizont náleží příspěvek na péči ve výši příspěvku na péči přiznanému uživateli, a to ode dne, kdy vznikl uživateli nárok na jeho výplatu a byly mu poskytovány sociální služby poskytovatelem.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

U uživatelů od 12 do 18 let je stanovena úhrada za poskytování stravy ve výši 149 Kč denně.
Úhrada za stravování se skládá z ceny stanovené na jednotlivá jídla následovně:

 

 

náklady na potraviny

režijní náklady

  snídaně

  15,00 Kč

    10,00 Kč

  přesnídávka

    7,00 Kč

    5,00 Kč

  oběd

  32,00 Kč

  23,00 Kč

  svačina

    7,00 Kč

    5,00 Kč

  večeře

  28,00 Kč

  17,00 Kč

  CELKEM

  89,00 Kč

  60,00 Kč

 

 

Pro účely stanovení úhrady se počítá skutečný počet dnů v měsíci, tzn. částka na stravování se vynásobí skutečným počtem dnů v měsíci a tím se získá výše měsíční platby, od které se odečte výše přídavku na dítě, pokud je vyplácen Domovu Horizont.

Takto stanovenou platbu hradí rodiče.

Dále Domovu Horizont náleží příspěvek na péči ve výši příspěvku na péči přiznanému uživateli, a to ode dne, kdy vznikl uživateli nárok na jeho výplatu a byly mu poskytovány sociální služby poskytovatelem.
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

U uživatelů nad 18 let je stanovena úhrada za poskytování stravy ve výši 149 Kč denně.
Úhrada za stravování se skládá z ceny stanovené na jednotlivá jídla následovně:

 

 

náklady na potraviny

režijní náklady

  snídaně

  15,00 Kč

    10,00 Kč

  přesnídávka

    7,00 Kč

    5,00 Kč

  oběd

  32,00 Kč

  23,00 Kč

  svačina

    7,00 Kč

    5,00 Kč

  večeře

  28,00 Kč

  17,00 Kč

  CELKEM

  89,00 Kč

  60,00 Kč

 

 

Pro účely stanovení úhrady se počítá skutečný počet dnů v měsíci, tzn. částka na stravování se vynásobí skutečným počtem dnů v měsíci a tím se získá výše měsíční platby za stravování.

Dále Domovu Horizont náleží příspěvek na péči ve výši příspěvku na péči přiznanému uživateli, a to ode dne, kdy vznikl uživateli nárok na jeho výplatu a byly mu poskytovány sociální služby poskytovatelem.

 

Výše úhrady za ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytováním ubytování se stanoví v souladu s § 14 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. s platností od 1. 1. 2019 na 170 Kč denně.
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

U uživatelů Podporovaného bydlení je stanovena úhrada za poskytování stravy ve výši 128 Kč denně.
Úhrada za stravování se skládá z ceny stanovené na jednotlivá jídla následovně:

 

 

náklady na potraviny

režijní náklady

 

 

 

  snídaně

  30,00 Kč

 

  oběd
  v pracovní dny v jídelně 
  pro zaměstnance

  32,00 Kč

 23,00 Kč

  nebo oběd
  individuálně      připravovaný

  53,00 Kč        

 

  večeře

  43,00 Kč

 

  CELKEM

  128,00 Kč

 

 

 

Pro účely stanovení úhrady se počítá skutečný počet dnů v měsíci, tzn. částka na stravování se vynásobí skutečným počtem dnů v měsíci a tím se získá výše měsíční platby za stravování.

Dále Domovu Horizont náleží příspěvek na péči ve výši příspěvku na péči přiznanému uživateli, a to ode dne, kdy vznikl uživateli nárok na jeho výplatu a byly mu poskytovány sociální služby poskytovatelem.

 

Výše úhrady za ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytováním ubytování na podporovaném bydlení Domova Horizont se stanoví v souladu s § 14 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. s platností od 1. 1. 2019 na 180 Kč denně. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Domov Horizont nabízí uživatelům možnost čerpání následujících fakultativních služeb za zde uvedené ceny:

 

 

  NABÍZENÁ SLUŽBA

  CENA

  Druhá večeře 

  12 Kč/večeře

  Soukromý telefonát

          do pevné sítě

          do mobilní sítě

 

  skutečné náklady

  Perličková koupel

  63 Kč/úkon 20 min

  Hydromasáž

  77 Kč/úkon 20 min

  Relaxační křeslo

  13 Kč/ 20 min

 

Pro získání podrobnějších informací, popř. vyjasnění nejasností kontaktujte sociální úsek Domova Horizont,
tel: 518 614 899, e-mail:
socialni1@horizontkyjov.cz .