Platby za službu - CHB

 

Úhrada za poskytovanou sociální službu se sjednává v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve znění prováděcích právních předpisů následovně:

 

ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 

 

Úhrada za stravování je stanovena ve výši 110,- Kč denně a skládá se z cen stanovených za jednotlivá jídla následovně:

 

 

 

náklady na potraviny

  snídaně

  25,00 Kč

  oběd

  53,00 Kč

  večeře

  32,00 Kč

  CELKEM

  110,00 Kč

 

 

V pracovních dnech má uživatel možnost odebírat oběd v zaměstnanecké jídelně Domova Horizont ve výše uvedené ceně.

Úhrada za ubytování je stanovena s platností od 1.1.2019 na 180,- Kč  denně.

 

Tj. celkem 290,- Kč denně

 

Úhrada za úkony podpory a péče je stanovena ve výši 100,- Kč za hodinu poskytnuté podpory, či péče.