NOVÉ CESTY NA HORIZONTU

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000800

 

Doba realizace:                       1. 1. 2016 – 31. 12. 2018

Místo realizace:                       Domov Horizont, Kyjov

Rozpočet projektu:                  1.175.050 Kč
 

 

Hlavní cíl projektu:                

Hlavním cílem projektu je vytvoření metodiky pracovních postupů při jednání s klienty v rizikových situacích, metodiky naplňování standardů kvality v praxi a profesní rozvoj sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách Domova Horizont.

 

Dílčí cíle projektu:                 

Ø  Nastavení funkčních pracovních postupů při práci s klienty v rizikových situacích.

 

Ø  Supervizní podpora pracovníků v oblasti případové práce s klientem.

 

Ø  Vzdělávání pracovníků v akreditovaných kurzech v oblastech zaměřených na inovativní postupy práce s klientem (koncept bazální stimulace, totální komunikace u klientů s Downovým syndromem, znaková řeč, specifika práce s lidmi se smyslovým postižením a práce s klienty s rizikovým chováním).

 

Ø  Sjednocení standardů kvality – vytvoření aktualizované metodiky standardů kvality Domova Horizont.
 

 

Přínos projektu:

Přínos projektu spatřujeme především v efektivním nastavení pracovních postupů, podmínek a procesů v organizaci, které budou garantovat kvalitní poskytování sociální služby. Předpokládáme rovněž zvýšení kvality lidských zdrojů v organizaci. Nově získané znalosti a kompetence budou mít pozitivní dopad především na kvalitu života klientů.

 

 

Cílová skupina projektu:        pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

 

 

Metodika pracovních postupů v rizikových situacích s klienty

 

Metodika Standardů kvality sociálních služeb

 

Příručka alternativní a augmentativní komunikace