Aktivizační činnost

Muzikoterapie

 

Uživatelé, kteří mají rádi hudbu, pohyb, jednoduchá cvičení a  relaxaci mají možnost navštěvovat skupinovou muzikoterapii.  Muzikoterapie je terapie zaměřená na uvolnění  těla, mysli, zklidnění a načerpání energie.  Muzikoterapie probíhá ve speciálně vybavené místnosti na Domově C. Místnost je  vybavena CD přehrávačem, barevnými světly a  měkkým kobercem.  Při terapii uživatelé mohou používat nejrůznější hudební nástroje, relaxační pomůcky, které jsou jim příjemné.  Skupinu tvoří  6 – 8 uživatelů.  Muzikoterapeutický program probíhá 45 min.

Práce s počítačem

je určena uživatelům, kteří mají zájem naučit se pracovat na počítači, tabletu nebo mobilním telefonu. Cílem této aktivity je seznámení s počítačem (monitor, myš, klávesnice, tiskárna, textový editor), programy (programy na psaní textů apod.) a internetem (připojení na internet, sociální sítě, webové stránky, e-mail, stahování obrázků, vyhledávání zboží). Uživatelé se učí pracovat s digitálním fotoaparátem (stahování fotografií do PC, tisk fotografií). Důraz je kladen především na individuální přístup. Aktivita je určena pro uživatele s nízkou až střední mírou podpory.

Pohybová aktivita

Je určena uživatelům s vysokou mírou podpory. Probíhá ve skupině 6 uživatelů pod vedením pracovníka Domova Horizont. Cílem této aktivity je především změna prostředí uživatelů, zvládání jednoduchých cvičebních prvků, relaxační a dechová cvičení za doprovodu hudby.

Vaření

Mezi velmi oblíbené aktivity uživatelů patří vaření. Uživatelé se učí krájet, vážit, obsluhovat kuchyňské spotřebiče, připravovat jednoduché studené a teplé pokrmy, ale i složitější jídla. Součástí této aktivity je příprava slavnostních stolů pro nejrůznější oslavy. Mezi velmi oblíbené připravované pokrmy patří bramboráky, chlebíčky, jednohubky a speciality. Aktivita je určena pro uživatele se střední mírou podpory.

Taneční aktivita

Uživatelé, kteří rádi tancují a mají zájem naučit se nejrůznější druhy tanců, mohou navštěvovat taneční kroužek. Uživatelé se v rámci tanečního kroužku učí country tance, moderní tance a krokové variace. Taneční kroužek úzce spolupracuje s dobrovolnicemi Domova Horizont. Uživatelé, kteří navštěvují taneční kroužek, vystupují společně s dobrovolnicemi při nejrůznějších kulturních a společenských akcích ve městě Kyjově a v Domově Horizont. Aktivita je určena pro uživatele s nízkou až střední mírou podpory.

Turistika

Domov Horizont nabízí uživatelům v rámci turistického kroužku možnost podnikat řadu výšlapů na zajímavá místa v okolí nejen Kyjovska. K velmi oblíbeným turistickým akcím patří tradiční kyjovská padesátka, výšlap do Čeložnic, Milotic a na jiné turisticky zajímavá místa. Aktivita je určena pro uživatele s nízkou až střední mírou podpory.

Zooterapie V Domově Horizont

Impulsem pro vznik zooterapie bylo přání uživatelů být v kontaktu se zvířaty a mít možnost se o ně starat. Zooterapie je určena všem uživatelům.

SNOEZELEN – relaxační místnost

Cílem vybudování speciální místnosti bylo zvýšení kvality života uživatelů s těžkým a kombinovaným postižením za pomoci terapie zaměřené na podporu smyslového vnímání pomocí světel, zvuků a hudby. Hlavní zásadou pro práci v místnosti je mezilidský kontakt a respektování individuálních potřeb uživatele.
Snoezelen je speciálně vytvořené prostředí nabízející pocit příjemné atmosféry a bezpečí, které slouží k relaxaci a odpočinku. Je také další nabídkou volnočasových aktivit Domova Horizont. 

Poslech hry na kytaru a zpěv písniček

Aktivita je určena uživatelům s vysokou mírou podpory, uživatelé využívají k této aktivitě jednoduché hudební nástroje: ozvučná dřívka, rumba koule, bubínky.

Koncept Bazální stimulace

Je prováděn u uživatelů proškolenými pracovníky Základním a Nástavbovým kurzem bazální stimulace. Hlavní myšlenkou konceptu bazální stimulace je pohled na uživatele a lidský přístup k němu. Výchozími prvky konceptu bazální stimulace jsou pohyb, vnímání, komunikace a jejich úzké propojení. Základním principem konceptu je zprostředkovat vjemy ze svého těla a stimulací organismu mu umožnit lépe vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci. Cílem poskytování péče v oblasti Bazální stimulace je pochopit potřeby uživatele, porozumět stylu komunikace a základě toho mu poskytnout prostor pro orientaci a jistotu a příznivě ovlivnit rozvoj jeho osobnosti.