Platby za službu ChrB

Úhrada za poskytovanou sociální službu se sjednává v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve znění prováděcích právních předpisů následovně:

ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Úhrada za stravování je stanovena ve výši 110,- Kč denně a skládá se z cen stanovených za jednotlivá jídla následovně:

  náklady na potraviny
  snídaně   25,00 Kč
  oběd   53,00 Kč
  večeře   32,00 Kč
  CELKEM   110,00 Kč

V pracovních dnech má uživatel možnost odebírat oběd v zaměstnanecké jídelně Domova Horizont ve výše uvedené ceně.

Úhrada za ubytování je stanovena s platností od 1.1.2019 na 180,- Kč  denně.

Tj. celkem 290,- Kč denně

Úhrada za úkony podpory a péče je stanovena ve výši 100,- Kč za hodinu poskytnuté podpory, či péče.