Platby za službu DOZP

Úhrada za poskytovanou sociální službu se sjednává v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve znění prováděcích právních předpisů následovně:

ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

U uživatelů domova pro osoby se zdravotním postižením je stanovena úhrada za poskytování stravy ve výši 206 Kč denně.

Úhrada za stravování se skládá z ceny stanovené na jednotlivá jídla následovně:

náklady na potraviny režijní náklady
snídaně   22,00 Kč   13,00 Kč
přesnídávka     10,00 Kč     6,00 Kč
oběd   48,00 Kč   35,00 Kč
svačina     10,00 Kč     6,00 Kč
večeře   32,00 Kč   24,00 Kč
CELKEM   122,00 Kč   84,00 Kč

Pro účely stanovení úhrady se počítá skutečný počet dnů v měsíci, tzn. částka na stravování se vynásobí skutečným počtem dnů v měsíci a tím se získá výše měsíční platby za stravování.

Dále Domovu Horizont náleží příspěvek na péči ve výši příspěvku na péči přiznanému uživateli, a to ode dne, kdy vznikl uživateli nárok na jeho výplatu a byly mu poskytovány sociální služby poskytovatelem.

Výše úhrady za ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytováním ubytování se stanoví v souladu s § 14 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. s platností od 1. 1. 2023 na 230 Kč denně.

U uživatelů Podporovaného bydlení je stanovena úhrada za poskytování stravy ve výši 163 Kč denně.

Úhrada za stravování se skládá z ceny stanovené na jednotlivá jídla následovně:

náklady na potraviny režijní náklady
snídaně   33,00 Kč
oběd
v pracovní dny v jídelně  
pro zaměstnance
  48,00 Kč  35,00 Kč
nebo oběd
individuálně připravovaný
  83,00 Kč
večeře   47,00 Kč
CELKEM   163,00 Kč

Pro účely stanovení úhrady se počítá skutečný počet dnů v měsíci, tzn. částka na stravování se vynásobí skutečným počtem dnů v měsíci a tím se získá výše měsíční platby za stravování.

Dále Domovu Horizont náleží příspěvek na péči ve výši příspěvku na péči přiznanému uživateli, a to ode dne, kdy vznikl uživateli nárok na jeho výplatu a byly mu poskytovány sociální služby poskytovatelem.

Výše úhrady za ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytováním ubytování na podporovaném bydlení Domova Horizont se stanoví v souladu s § 14 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. s platností od 1. 1. 2023 na 235 Kč denně.

Domov Horizont nabízí uživatelům možnost čerpání následujících fakultativních služeb za zde uvedené ceny:

  NABÍZENÁ SLUŽBA   CENA

Soukromý telefonát

  do pevné sítě

  do mobilní sítě

 

  skutečné náklady
Perličková koupel   63 Kč/úkon 20 min
Hydromasáž   77 Kč/úkon 20 min
Relaxační křeslo   13 Kč/ 20 min

Pro získání podrobnějších informací, popř. vyjasnění nejasností kontaktujte sociální úsek Domova Horizont,
tel: 518 614 899, email: 
socialni1@horizontkyjov.cz