Projekt

Zateplení budov A, B a spojovacího krčku Domova Horizont

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Účelem podpory bylo zateplení obvodového pláště budovy A, B a spojovacího krčku. Realizací projektu došlo ke snížení energetické náročnosti těchto budov.

Celkové způsobilé výdaje: 10 499 812 Kč
Dotace EU: 3 674 934 Kč (35 %)
Příspěvek příjemce podpory: 6 824 878 Kč (65 %)

Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Příjemce dotace: DOMOV HORIZONT, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Realizace projektu se uskutečnila v roce 2019