Psali o nás – rok 2002

SLOVÁCKO č. 21, 21. 5. 2002

Klienti kyjovského ústavu sociální péče mají výstavu v městské galerii

Veselou, barevnou a velice různorodou výstavu hostí v těchto dnech Galerie Městského úřadu v Kyjově. Autory výtvarných prací a výrobků jsou klienti kyjovského ústavu sociální péče pro mládež.

„ Naši kluci se na výstavu velice těšili. Dlouho se na ni připravovali a nyní z ní mají velký zážitek. Nakonec se do prostor výstavní síně ani všechny jejich výrobky nevešly, “ řekla zástupkyně ředitele ústavu Dagmar Novotná.
Návštěvníci městské galerie, kteří si její teprve čtvrtou expozici přijdou prohlédnout v úterý, ve středu nebo ve čtvrtek mezi devátou a jedenáctou hodinou dopolední, se navíc mohou těšit na hudební vystoupení. To si pro ně připravila kapela z řad vystavovatelů. Ti se v galerii představují výkresy, keramickými figurkami a nádobami, výrobky z korálků, výšivkami, pletenými košíky a spoustou dalších výrobků a výtvarných prací, které zhotovili v rámci tvůrčích dílen.
„ Jsme velice rádi, že jsme se s městem na zapůjčení galerie dohodli. Náš ústav se tak dostává do podvědomí širší veřejnosti. Lidé mají možnost zjistit, že i děti od nás dokážou vytvořit krásné věci ,“ řekla Novotná. 
„ Spolupráce s veřejností nemá být jen taková, že se otevřou dveře ústavu a lidé se přijdou podívat dovnitř. Jsem proto ráda, že se v tomto případě podařilo jít opačným směrem, který je správný , “ uvedla na vernisáži výstavy přednostka Okresního úřadu v Hodoníně Danuše Křiváková.

Kyjovský starosta Jan Letocha na slavnostním zahájení výstavy připomněl, že jedním z cílů přestavby dvorního traktu a přístavby radnice dokončené v loňském roce, bylo i zpříjemnění úřednického světa lidem, kteří na úřad chodí. „ Jsem proto rád , že jste přišli ozdobit naši radnici ať už tím , co jste namalovali či vytvořili , nebo zahráli a zazpívali , “ řekl starosta.

Ústav sociální péče v Kyjově byl založen v roce 1961. V současné době v něm žije 260 klientů s mentálním postižením různého stupně a s kombinovanými vadami.

SLOVÁCKO č. 45, 5. 11. 2002

První škola v ústavu sociální péče pro mládež v Česku je v Kyjově

Ústav sociální péče pro mládež (ÚSPM) v Kyjově se stal prvním zřízením svého druhu v České republice, které má svoji vlastní školu. Projekt nazvaný Školička naděje, který v Kyjově dosud probíhal bez potřebného zázemí, se tak konečně může rozběhnout na plné obrátky a ve větším měřítku.

Škola sídlí ve zcela nové budově, která v areálu ústavu vyrostla nákladem devíti miliónů korun. „ K výuce klientů budou sloužit tři učebny, z nichž jedna je zařízena nábytkem pro těžce postižené děti, “ uvedla ředitelka kyjovského ÚSPM Dagmar Andrešičová. Ve škole jsou dále relaxační prostory a logopedická pracovna.

Nové školní zařízení slavnostním přestřihnutím pásky společně oficiálně uvedli do provozu přednostka hodonínského okresního úřadu Danuše Křiváková a ministr práce a sociálních věcí České republiky Zdeněk Škromach.

„ Vždy jsem tento ústav velmi ráda navštěvovala. Pak jsem se zde objevila v době, kdy tady současná ředitelka Dagmar Andrešičová pracovala jako učitelka v přípravné třídě. Bylo úžasné sledovat, jak děti, které kdysi dostaly papír na to, že jsou nevzdělavatelné, najednou začaly dělat pokroky a naučily se například číst a psát, “ řekla při slavnostním otevření přednostka.

Tehdy podle Křivákové vznikla myšlenka založit zde Školičku naděje. Po složitém jednání se ji kyjovskému ústavu podařilo zřídit v bytě pro lékaře, který zde neměl opodstatnění. Současně s tím se daly na stůl plány, jak by mohla vypadat budoucnost tohoto projektu.

„ Budoucnost školičky vidíte nyní před sebou. Mně nezbývá než popřát vedení tohoto ústavu, aby dál rozvíjelo své nápady a myšlenky, protože jsou správné a ústav tak kráčí dobrým směrem, “ dodala Danuše Křiváková. „ Jedná se o počin, který má určitě budoucnost a může se stát prvním krůčkem k rozšíření projektu do podobných zařízení u nás, “ řekl Zdeněk Škromach.

SLOVÁCKO č. 46, 12. 11. 2002

Škola bude mentálně postiženým dětem sloužit i v odpoledních hodinách

První nadšené školáky z řad mentálně postižených klientů již přivítala Školička naděje Ústavu sociální péče pro mládež ( ÚSPM ) v Kyjově, která je prvním vzdělávacím zařízením svého druhu v Česku. Zcela nová budova postavená několikamilionovým nákladem bude podle vedení ústavu využívána v co největší míře, a proto má žít naplno i v odpoledních hodinách, které vyplní výchovně vzdělávací činnosti.

„ Systematické využití školy povede nepochybně k rozvoji našich klientů. Jak vyplývá z mnoha zkušeností vychovatelů a speciálních pedagogických pracovníků, hlavní a nejúčinnější terapií mentálně postižených je učení. Vzdělavatelní jsou totiž všichni, které vzdělávat dovedeme, “ vysvětlila zástupkyně ředitelky ÚSPM Kyjov a vedoucí výchovy Dagmar Novotná.

Cíleně zaměřená práce s klienty s hlubokými formami mentálního postižení podle ní přináší mnoho pozitivních změn. Novotná zdůraznila, že není nutné, aby tyto klienty naučili přímo číst, psát nebo počítat. V mnoha případech to ani není možné.

„ Je však nezbytné různými metodami a i netradičními formami práce neustále podněcovat jejich oslabenou potřebu poznávání. Je naší morální povinností, abychom pro rozvoj i těch nejvíce mentálně postižených jedinců učinili vše, co je v našich silách,“ řekla Novotná.

Nutnost odpoledního využití školy pramení i z faktu, že ne všechny výchovné skupiny kyjovského ÚSPM mají k dispozici odpovídající místnosti. Děti do této doby často pracovaly v nevyhovujících jídelnách či návštěvních místnostech.

„ Dalším plánovaným využitím budovy školy je i práce s mentálně postiženými dětmi z rodin, které o výchovně vzdělávací činnost projeví zájem,“ řekla vedoucí výchovy. Osobnost těchto dětí se podle Novotné bude nepochybně zdárněji rozvíjet v kolektivu jim blízkých kamarádů a naopak obohatí život zdejším klientům.

Do odpoledních výchovně vzdělávacích činností budou podle vedení ústavu zařazeny nonverbální komunikační metody, sociální čtení, ergoterapeutické činnosti či psychoterapie. Vhodným využitím budovy má být i další vzdělávací forma – večerní nebo odpolední škola.

KYJOVSKÉ NOVINY – prosinec 2002

Školička naděje začala pracovat v nových podmínkách

Nová budova malé školy, Školičky naděje, vyrostla v Kyjově v areálu Ústavu sociální péče pro mládež. Slavnostního otevření 31. října se s mnoha dalšími hosty zúčastnil i ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach a přednostka OkÚ Hodonín Danuše Křiváková.

Tři moderní učebny, z nichž jedna je vybavena nábytkem pro těžce postižené děti, slouží klientům ústavu k jejich vzdělávání, socializaci, psychickému i tělesnému vývoji. Kromě učeben mohou chlapci využívat také rehabilitační a relaxační prostory a své místo zde má i logopedická pracovna. 

Jak zdůraznila Danuše Křiváková, kyjovský ústav je jediným zařízením svého druhu u nás, které má vlastní školu. V odpoledních hodinách ji ke vzdělávací činnosti budou využívat i výchovné a výchovně pracovní skupiny 140 chlapců z 260 současných klientů ústavu. Ne všechny výchovné skupiny měly ke své práci odpovídající podmínky, děti pracovaly například v nevyhovujících jídelnách či návštěvních místnostech. Budova školy bude ovšem sloužit i pro práci s mentálně postiženými mimoústavními dětmi, dětmi z rodin, které o výchovně vzdělávací činnost projeví zájem. 

Vzdělávací program úspěšně funguje v tomto sociálním zařízení již deset let. Původně probíhal v nevhodných prostorách bývalého bytu pro lékaře, jehož vyčlenění nemělo v ústavu opodstatnění.

„Stavba školy si vyžádala náklady zhruba osm a půl milionu korun, dalšího půl milionu jsme investovali do zařízení, “ uvedla ředitelka ÚSP Dagmar Andrešičová. Finance byly čerpány jednak ze státní dotace, jednak z prostředků ústavu.

Archiv článků: