Psali o nás – rok 2005

SLOVÁCKO č. 4, 25. leden 2005

Hudba je v Kyjovském ústavu důležitou součástí výuky

Hudba je v kyjovským ústavu sociální péče vnímána na dvou úrovních. První z nich je muzikoterapie, která by se dala nazvat jako zpívání pro radost. Měla by se uplatňovat v každé výchovné skupině v rámci hudební výchovy. ,, U nás je málo propracovaná, protože lidé se toho trochu bojí. Ale tam jde hlavně o tu radost zazpívat si, která úzce souvisí s řečí a rozvojem poznání. V rámci muzikoterapie se dá celá řada věcí využít i klasickou výchovnou činnosti. V dílnách si například pouštíme psychorelaxační hudbu. Je to určitý druh muzikoterapie, i když není zrovna cílený,“ řekla zástupkyně ředitele a vedoucí výchovy ústavu sociální péče Dáša Novotná.

Druhou úrovní je pohled vlastní kapely s názvem Muzika, která se připravuje na různá vystoupení. Této činnosti se jedenáct let věnuje vychovatelka Zdena Horáková. Nejprve hrávala sama na klavír, později přenechala hru na klávesy jednomu nadanému chlapci. ,,Byl tak šikovný, že se za jeden den naučil noty. Hraje celkem dobře a co se naučí, už nezapomene. Je to taková naše elita,“ uvedla Horáková.

Později se ke klávesám přidala zvonkohra a metalofon. Každá nová písnička se musí individuálně nacvičit a neustále opakovat, aby se nezapomněla. Trvá to většinou tři měsíce, někdy i déle. Rytmické cítění mají všichni klienti. ,,Melodii, kterou slyší, dokáží nějak pohybově ztvárnit. A tím jsem nejprve začala. Potom se k tomu přidávala vlastní melodie. Při hraní jsou všichni uvolnění a vyzařuje z nich taková pohodová radost, kterou dovedou nejen vnímat, ale i rozdávat,“ poznamenala Horáková, která náhodně objevila další hudební talent, ,,Docházel za námi jeden chlapec, který začal hrát na velký xylofon. My jsme s údivem zjistili, že má absolutní sluch. Hráli jsme a on se sám od sebe chytil naší melodie a začal ji hrát na xylofon,“ dodala.

SLOVÁCKO, 3. březen 2005

Účast v turnaji sociálních ústavů ovlivnila chřipka

Epidemie chřipky se projevila i na účasti v pátém ročníku tradičního turnaje ve stolním tenisu, který se minulý týden konal v kyjovském ústavu sociální péče pro mládež.
„Původně bylo přihlášeno dvaatřicet hráčů. Ale výprava z Nazamyslic a Křižanova nepřijela, protože se potýká s chřipkou. Na poslední chvíli jsme stihli sehnat naše nové přátele ze Šternberka. Nakonec se do bojů u tří stolů zapojilo jednadvacet mužů a pět žen,“ řekl sportovní vychovatel kyjovského ústavu sociální péče Václav Úradník. Nejlepším domácím se stal Miroslav Hruban, který vybojoval stříbrnou medaili.

Kyjovu patří druhé a třetí místo

Pátý ročník turnaje ve stolním tenise mezi moravskými ústavy sociální péče pořádaný v kyjovském ústavu sice letos ovlivnila chřipka a karanténa, ale jeho úroveň hlavně díky novým účastníkům ze Šternberka byla velmi dobrá. 

„Jsme moc rádi, že se nám turnaj opět podařilo uspořádat. Nejen proto, že z ostatních ústavů k nám rádi jezdí, ale že můžeme uplatnit a prezentovat naše rozrůstající se aktivity.“ uvedl Václav Úradník, hlavní organizátor turnaje. „Letos nám turnaj trochu narušila chřipka, takže řady hráčů jsme doplnili našimi hráči. Máme dvacet šest startujících a také družstvo děvčat. Těšili jsme se hodně na hráče ze Šternberka, kteří mají velmi dobrou úroveň a přijeli poprvé, ovšem také ne v plném počtu.„

I v oslabení Šternberští získali dvě první a jedno třetí místo a stali se nejúspěšnějšími účastníky letošního ročníku. Pravidla hry nejsou pro ústavní hráče nikterak upravena, mnozí zvládají hru velmi dobře, jiní mají problémy. Turnaj je proto postaven podle Úradníka tak, aby se střetl každý s každým, aby si slabší hoši zahráli nejen mezi sebou, ale i s těmi nejlepšími. 

Spolupráci s dalšími ústavy v republice navázal Kyjov ještě za dob Československé republiky. Po jejím rozpadu vedení ústavů usoudila, že by byla škoda v takové cílené a prospěšné práci nepokračovat a nedopřát dětem účast na větších sportovních akcích. Tak došlo k tomu, že ve dvouletých intervalech se ústavy střídají v pořádání krajských sportovních akcí a pod hlavičkou Speciální (celorepublikové) olympiády měří své síly i s ústavy z Čech. „Nejbližší akcí po stolním tenise budou začátkem června sportovní hry Jihomoravského kraje, tzn. i z nynějšího kraje Vysočina a Zlínského kraje. Bude to jubilejní 30. ročník, uskuteční se v Zubří za účasti chlapců a děvčat ze čtrnácti zařízení a jeho organizací jsme byli pověřeni my.„ informovala o dalších aktivitách Dagmar Novotná, zástupkyně ředitelky ÚSP Kyjov. 

Výsledky turnaje ve stolním tenise:

Ženy : 
Simona Gáborová – Šternberk 
Julie Badžová – Břežany
Marie Doležalová – Šternberk 

Muži – finále B :
Roman Karger – Víceměřice 
Jaroslav Pata – Víceměřice 
Jaroslav Raiskup – Kyjov  

Muži – finále A :
Marek Chabičovský – Šternberk (vítěz celého turnaje) 
Miroslav Hruban – Kyjov 
Dezidér Dežo – Břežany 

Slovácko, 31.květen 2005

Výstava klientů kyjovského ústavu má velký ohlas

Poslední dobou se stává zvykem, že jakákoliv přehlídka výrobků klientů kyjovského ústavu sociální péče se u veřejnosti stává hojně navštěvovanou akcí. Jinak tomu nebylo ani v případě prodejní výstavy výrobků ze dřeva a keramiky, která byla až do neděle v kyjovské radniční galerii.

„Poptávka je hodně velká. Kdybychom hned všechno prodávali, tak to už první den můžeme zavřít. Proto si to lidé nejprve zamluví a po ukončení výstavy si výrobky odkoupí.“ řekla sociální pracovnice kyjovského ústavu Marcela Linhartová, která pracovala s klienty na keramických výrobcích.

Kyjovské noviny, červenec 2005

O výrobky klientů ústavu sociální péče Kyjov měla i tentokrát veřejnost značný zájem.Vystavovali dřevo a keramiku.

Třetí samostatná výstava klientů Ústavu sociální péče v Kyjově byla zaměřena pouze na výrobky ze dřeva a keramiky. O všechny byl opět velký zájem, takže hned první den mohly být prodány. 

„Aby bylo co vystavovat i další dny, zvolili jsme formu zamluvení výrobků a odebrání až po skončení výstavy,“ řekla zástupkyně ředitelky ÚSP Kyjov Dáša Novotná. Sama ředitelka Dagmar Andrešičová zdůraznila, že není prvořadým zájmem ústavu prodej výrobků, ale seznámení široké veřejnosti s dovednostmi a

 prací mentálně postižených lidí : „Aby si jejich okolí uvědomovalo , že i tito lidé mají srdce a cítění a dovedou vytvořit velmi hezké věci. Nehledě k tomu, že na této výstavě byl vidět i velký posun v uměleckém vyjádření a vytváření.“ Samotní klienti vnímají takové akce velmi dobře, rádi ukážou své práce i jiné dovednosti. 

V ústavu před lety sestavili hudební skupinu, která pravidelně vystupuje na 

různých akcích. Letos se zúčastnila také Mezinárodního hudebního festivalu zdravotně postižených Salve caritas, salve viva ve Strakonicích. Spolu s dalšími soubory vystoupili Kyjovští také v Sušicích, Volyni, Blatné, Prachaticích a dalších místech jižních Čech. Na základě této účasti byli pozváni na podzim na Slovensko, na VIII. ročník benefičního koncertu Sme ini, nie horší do Humenného. 

Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnila také vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Dagmar Marková. O této kyjovské akci i dalších podobných se vyjádřila velmi pochvalně. „Kraj jako zřizovatel ústavů sociální péče nebo domovů důchodců vnímá takové akce velmi pozitivně, protože se domníváme, že prezentace prací jejich klientů takovou formou a seznamování veřejnosti s nimi je velice vhodná a užitečná.“

V současné době mohou v ústavu pracovat již ve dvou keramických dílnách a noví pracovníci vnáší do práce nové nápady a prvky. Mohli jsme tak začít pracovat i s těžce mentálně postiženými, které jsme dřív do takových činností nemohli vůbec zapojit.“ dodala Dagmar Novotná současně s poděkováním všem, kteří se pracovní terapii s klienty intenzivně věnují.

Slovácko, 11.říjen 2005

Klienti ústavu rozvíjejí své schopnosti také ve sportu

Sport je už po několik let začleněn do programu původně výchovné činnosti kyjovského ústavu sociální péče. Díky tomu se klienti zapojují do fotbalu, stolního tenisu, lehké atletiky, přehazované a plavání. „Sportování je pro ně velmi motivující. Naučí se přijímat prohry i vyhrávat. Navíc je to terapeutická výplň času, který zde tráví,“ řekla zástupkyně ředitele a vedoucí výchovy kyjovského ústavu sociální péče Dáša Novotná. Posledním sportem, který si klienti ústavu osvojují, je francouzský petanque. Hráči by se chtěli už na jaře příštího roku účastnit nějaké regionální soutěže. 

Slovácko, 25.říjen 2005

Prodej podpoří nákup materiálu

I když je tradiční prodej výrobků klientů kyjovského ústavu sociální péče naplánován až na osmého a devátého listopadu, už nyní jsou všechny dílny maximálně vytíženy. Kromě klasického zboží, jako jsou ručně tkané koberce, předložky, sedačky, keramika, košíky a další dárkové předměty, se poslední dobou těší velké oblibě dřevěné skulptury.
„Ať to jsou malé sošky nebo velké, vhodné na zkrášlení zahrady. Všechny se velmi dobře prodávají a je o ně zájem. V košíkářské dílně jsme zase nově začali pracovat s klasickým proutím, které je více náročné na přípravu a vlastní práci,“ uvedla o novinkách v nabídce prodejní výstavy zástupkyně ředitele a vedoucí výchovy kyjovského ústavu Dáša Novotná.
Veškerý zisk z prodeje bude později využit na nákup potřebného materiálu pro dílny.

Rovnost, 1.listopad 2005

Mentálně postižení klienti se setkají na diskotéce

Klienti ústavu sociální péče se dnes sejdou na podzimní diskotéce, kterou pořádá kyjovské zařízení. V dubňanském Discolandu Olymp navštíví Kyjovské jejich přátelé z Hodonína a Barborky v Kroměříži. „Je to příležitost k pravidelnému setkávání. Dříve totiž v našem ústavu byla i děvčata. Dnes máme v Kyjově jenom muže. Ale mnozí z nich se s dívkami, které přešly nejdřív do Velehradu a potom do Barborky v Kroměříži, znají,“ uvedla zástupkyně ředitelky kyjovského ústavu Dáša Novotná. Mentálně postižení se scházejí i při dalších příležitostech, jako jsou sportovní akce, rekreační pobyty nebo taneční kurzy.

Rovnost, 2.listopad 2005 / Slovácko, 8.listopad 2005

Mentálně postižení klienti se bavili na diskotéce

Po roce se zase dočkali klienti kyjovského ústavu sociální péče doby, kdy se mohli vidět na kulturním setkání se svými přáteli z ostatních družebních ústavů. Letos se necelé dvě stovky mentálně postižených sjely pošesté do prostor bývalého dubňanského kina, kde se společně pobavily a zatancovaly si. Radost ve tvářích nebyla pouze ze setkání a moderní hudby, ale také z bohaté tomboly, kterou se podařilo zajistit díky sponzorům. O menší občerstvení se postaraly kuchařky z kyjovského ústavu. S aerobikem seznámily všechny přítomné děvčata ze ždánické základní školy.
„Naši chovanci si tímto utužují kamarádské vztahy s ostatními klienty z druhých ústavů. Akce tak velkého rozměru se pořádají jednou za rok. Menší programy máme pouze u nás během celého roku,“ řekl sportovní vychovatel Ústavu sociální péče v Kyjově Václav Úradník.

Kromě toho zaměstnanci připravují po celý rok různá vystoupení a koncerty. Pravidelně se účastní tanečních v Brně, kde nechybějí klasické tance. Kurz je přizpůsoben klientům a na konci mají možnost ukázat svůj temperament i při moderní hudbě. Velké oblibě se těší i společenská odpoledne s děvčaty z kyjovské zdravotnické školy. Na této taneční zábavě si vyměňují mezi sebou dárečky a vrcholem spolupráce byla nacvičená polonéza na loňské předvánoční besídce.
Klienti se v současné době připravují na prodej výrobků, které vytvořili v rámci jednotlivých dílen. Zájemci si mohou 8. a 9. listopadu v kyjovském kulturním domě vybrat keramiku, dárkové předměty, ručně tkané koberce nebo předložky. „Novinkou budou letos vyrobené stoličky a malé stolky. Samozřejmě, že jsme nezapomněli ani na oblíbené dřevěné sochy do zahrad,“ dodala vedoucí výchovy ústavu Dáša Novotná.

Archiv článků: