Psali o nás – rok 2006

SLOVÁCKO č. 8, 21. únor 2006

Kyjovský ústav sociální péče zahájil sportovní sezonu

Krátce po úspěšné účasti kyjovského ústavu sociální péče na lednové speciální olympiádě v Horní Malé Úpě, odkud přivezlo pět sportovců tři bronzové a pět zlatých medailí, se v polovině minulého týdne uskutečnil v Kyjově tradiční turnaj ve stolním tenisu.

Sjeli se tam hráči ze sedmi ústavů celého Jihomoravského kraje. V budoucnu by pořadatelé byli rádi, kdyby se počet startujících sportovců ještě rozšířil. Brání jim v tom však omezená kapacita prostoru, kde se turnaj pořádá.

„Rádi bychom zde uvítali více stolních tenistů. Ale malé prostory to neumožňují. Vejdou se sem pouze tři hrací stoly. Takže je to v rámci možností,“ řekl sportovní vychovatel kyjovského ústavu Václav Úradník.

Další nejbližší sportovní událostí je lyžařský kurs, na který klienti jedou už tento týden. Tentokrát je určen výhradně začátečníkům a nelyžařům.

SLOVÁCKO, 30. května 2006

Sítě jsou zatím nenahraditelné

Ústavy sociální péče nemají lepší způsob omezení pohybu svých klientů než klecová nebo síťová lůžka. Na zvýšení počtu pracovníků nejsou peníze.

Hodonín, Kyjov – Za nešťastné řešení pokládají pracovníci sociálních ústavů plánované rušení klecových a síťových lůžek. Podle jejich zkušeností vzniknou těžko řešitelné situace. Na to, aby pro své klienty v době, kdy mohou být nebezpeční sobě nebo svému okolí zajistili dostatek potřebných prostorů a personálu, nemají ústavy peníze ani místo.
„Máme dvě stě padesát klientů a na tento počet osm klecových lůžek. Jejich používání jsme zredukovali na minimum, někdy je to ale nezbytné,“ řekla ředitelka kyjovského ústavu sociální péče Dagmar Andrešičová. Ke každému klientovi by podle ní bylo potřeba mít čtyřiadvacet hodin denně jednoho až dva pracovníky. Současný stav je ale takový, že jeden zaměstnanec se stará o dvanáct lidí. Někteří z nich jsou agresivní, zabránit nekontrolovatelnému pohybu je třeba i lidem, kteří mají špatnou koordinaci a mohli by se i těžce zranit.

„Zatím nejsme dostatečně materiálně a finančně připraveni na řešení neexistence klecových a síťových lůžek,“ řekl ředitel hodonínského ústavu sociální péče Miroslav Černý. Zdůraznil, že klecová lůžka se v žádném případě nepoužívají za trest. „Je to pomůcka, kterou klientům poskytujeme,“ dodal.

Používání psychofarmak má také svá úskalí a podle odborníků je to horší řešení takových stavů, které vyžadují omezení pohybu mentálně postiženého člověka. „Psychofarmaka ovlivňují krvetvorbu a zhoršují zdravotní stav klientů. Snažíme se je co nejvíce omezit,“ řekla vrchní sestra kyjovského ústavu Ludmila Poláčková.
Navrhovaný zákaz se nelíbí ani psychiatrům. „Kdo chce něco zakazovat, měl by znát důsledky. Tento zákon vymysleli lidé bez znalosti věci,“ řekla psychiatrička Jana Holoubková. Všichni odborníci se shodli na tom, že zákaz ublíží nejvíc samotným klientům ústavů. „Klecové lůžko je určitě humánnější způsob omezení pohybu než chemické látky. Navíc lékaři na jejich předepisování mají limity určené pojišťovnou. To také nikdo neřeší,“ dodala Holoubková.

VYSOČINA, 8. června 2006 (zprávy ze Žďárska)

Klienti ústavů sportovali v Zubří

Mentálně postižení vyjeli na jednatřicátý ročník sportovních her. Těšili se celý rok.

Téměř dvě stovky mentálně postižených přijeli sportovat do Zubří na Novoměstsko. V již jednatřicátém ročníku sportovních her si vyzkoušeli například sprinty, skok do dálky, hod koulí nebo orientační běh. Každoroční setkání je především společenskou akcí, při které se setkávají klienti ústavů z Vysočiny i Jihomoravského kraje.

„Na sportovní hry se všichni těší vždycky už od konce těch loňských,“ nechal se slyšet Radek Machálek, vychovatel z Ústavu sociální péče v Kyjově. Do Zubří na Novoměstsko přivezl dvaadvacet mentálně postižených, aby se mohli zúčastnit jednatřicátého ročníku sportovně-společenské akce určené pro klienty zařízení Jihomoravského kraje a Vysočiny. Zúčastnilo se zhruba sto osmdesát sportovců s lehčími mentálními poruchami z jedenácti ústavů.
Handicapované čekalo hned několik disciplín, do kterých se pustili s vervou. Například běhali, vrhali koulí i kriketovým míčkem, absolvovali „opičí dráhu“, skákali do dálky, hráli turnaje v přehazované (zjednodušený volejbal), a po okolních lesích plnili různé úkoly v orientačním běhu. „Rozděleni do sedmi kategorií podle věku, aby měli všichni stejnou šanci,“ podotkl vychovatel z Břežan Zdeněk Dvořák.

Hry však nejsou ryze sportovní akcí. „Nikde se nevedou statistiky ani rekordy,“ potvrdil Dvořák. Podle slov pracovníků ústavů je to pro klienty především příležitostí, jak získat nové kamarády. „Protože se navíc jedná o pravidelnou akci, mnozí se již znají. Jezdí sem velmi rádi,“ doplnil Machálek.
O každou medaili však všichni bojovali naplno. Mohutně se povzbuzovali, tleskali vítězům, křičeli radostí i zklamáním z výkonu. „Škoda, že nemůžete zaznamenat i zvuk,“ řekl na adresu Deníku Vysočina s úsměvem Dvořák.

Medailí se potom vítězové chlubili celému okolí. „Mám zlatou za skok z místa. Skočila jsem 3,40 metru,“ řekla čtyřiačtyřicetiletá Olga Kochtová z Břežan. Jak dlouho trénovala? „Dost dlouho,“ řekla stručně. Klienti totiž sportují celý rok v hodinách tělocviku, příprava potom vrcholí dva měsíce před začátkem her. „My jsme chodili běhat na stadion v Kyjově,“ přiblížil Machálek.
Při čtyřdenním klání se klienti mimo jiné baví procházkami po okolí nebo společnými večery s diskotékou. „Moc jsem se sem těšil,“ potvrdil slova všech vychovatelů jednatřicetiletý Leoš Ztratil.

KYJOVSKÉ NOVINY, 14. července 2006

Dětský den si užili i v Ústavu sociální péče

Celý den věnovali letos v Ústavu sociální péče v Kyjově oslavám Dne dětí, přestože mnozí klienti dětskému věku oficiálně dávno odrostli. Stále však mají dětskou duši a dopolední sportovní soutěže s diskotékou je nadchli. „Během soutěžení kluci dostávali razítka, která jim sloužila jako peníze a mohli si za ně nakoupit odměny. K pohodě určitě nemalou měrou přispěla i naše Muzika, která klukům hrála pod vedením paní Horákové a paní Štěpánkové,“ zhodnotila první část dne zástupkyně ředitelky ústavu Dáša Novotná.I když akce byly původně naplánovány venku, například rybičky se měli lovit u bazénu a střílet se mělo v přírodě, a kvůli počasí se operativně přesunuly do tělocvičny, „pánové“ byli evidentně spokojeni.

Svědčila o tom i netrpělivost, s níž očekávali odpolední fotbalový zápas. Ten už mohl proběhnout venku na hřišti. Naše kopaná má u kluků vždycky velký úspěch. Těší se na zápasy, „vyhrožují“ , jak budou dobří a strhnou i nás pracovníky ústavu, „řekl Václav Úradník, jeden z hlavních organizátorů akce. Zážitek z dětského dne umocnilo také vystoupení taneční skupiny ze Ždánic, a především návštěva starosty Města Františka Lukla a místostarosty Františka Kouřila. Srdce kluků si pan starosta získal určitě i tím, že neváhal si s chutí s Muzikou zazpívat. „Spolupráce s městem si velmi vážíme a myslíme si, že je oboustranně přínosná,“ dodala Novotná. 

V červnu byly prázdniny ještě za dveřmi

Pro malé i velké školáky uspořádalo město Kyjov spolu s Televizí Slovácko pár dnů před koncem letošního školního roku akci nazvanou Prázdniny jsou za dveřmi. Ohlašované bouřky Kyjov minuly a krásné letní počasí přilákalo na kyjovské náměstí stovky zájemců o prázdninový kulturní program. Potlesk sklidili všichni, kteří se na něm podíleli a poděkování každý, kdo jakoukoli částkou přispěl do pokladničky. Návštěvníci měli formou dobrovolného vstupného podpořit Ústav sociální péče v Kyjově. Vybralo se celkem 2 385 Kč. Za přispění této částky pořídí ústav pro své klienty rehabilitační pomůcky. Klienti ústavu se akce účastnili nejen jako diváci, ale ústavní Muzika vystoupila i v programu.

BLESK, 14. září 2006

Postižení sportovci dostali zlatý pohár

NAŠE SLOVÁCKO, 10. října 2006

Sport je pro klienty ústavu velkou psychickou vzpruhou

Nejen tělesné zatížení a vypětí, ale také společenský kontakt s kamarády z družebních ústavů sociální péče přináší jejich klientům sportovní aktivity.
Jednou z nich je i pravidelný podzimní fotbalový turnaj. Na hřišti kyjovského ústavu se uskutečnil již pošesté. Domácí šli do něho s vervou a velkým odhodláním protože obhajovali loňské prvenství. Svou fotbalovou premiéru si odbyl David Vácha se Staňou Kovaříkem. Kyjovským fotbalistům se vedlo dobře a turnaj nakonec vyhráli. Druhé skončili Nezamyslice před třetími Víceměřicemi. Nejvíce branek nastřílel kyjovský Miroslav Hruban. Nejlepším hráčem byl vyhlášen nezamyslický Stanislav Šmok.
Další měření sportovních sil je čeká v polovině listopadu ve Dvoře Královém nad Labem, kde se uskuteční speciální olympiáda ve stolním tenise.
Většinou se klienti specializují na určitý druh sportu. „Najdou se výjimky, které jich s přehledem zvládají i více najednou. Pokud chtějí podávat dobré výkony, musí pravidelně trénovat. Je jedno, zda se jedná o stolní tenis nebo fotbal,“ řekl sociální pracovník kyjovského ústavu sociální péče Michal Kameník.
„Před turnajem trénink vždy zintenzivníme. Nacvičovali jsme různé přihrávky, trestné kopy, hlavičky a další fotbalové situace,“ uvedl vychovatel Radek Machálek.

NAŠE SLOVÁCKO, 17. října 2006

Klienti zkoušejí nový sport

Další z řady sportů hnutí speciálních olympiád pro mentálně postižené si do svého repertoáru zařadili klienti kyjovského ústavu sociální péče.
Tentokrát se učí pravidla staré hry bocca, která připomíná patanque. „Jde o sport vhodný pro klienty s těžším mentálním postižením a fyzickými vadami. Není zde žádný velký pohyb, jako například u fotbalu nebo stolního tenisu, takže se klidně mohou zapojit i vozíčkáři,“ řekla vychovatelka kyjovského ústavu sociální péče Ludmila Školudová, která se se svými svěřenci v budoucnu chystá zúčastnit regionálních turnajů i speciálních olympiád.

NAŠE SLOVÁCKO, 31. října 2006

Postižení vyprodali výstavu výrobků za pár hodin

Výstavu spojenou s prodejem výrobků z dílen klientů Ústavu sociální péče Kyjov hostil minulé úterý a středu místní kulturní dům. Zájemci si mohli jednotlivé práce nejen detailně prohlédnout, ale ty, které jim nejvíce padly do oka, odnést rovnou domů.
Výrobky z dřeva, proutí, ale také keramika, koberečky, různé skulptury nebo drobné dárkové předměty. To vše bylo na této ojedinělé a v pořadí už osmé akci k mání.

„Exponáty vyrobili naši klienti v rámci pracovní terapie. Kromě toho, že se naučí pracovat v kolektivu, jim dělá velkou radost, když se jejich věci lidem líbí a mají o ně zájem. Navíc se tak snažíme bojovat proti předsudkům, které stále někteří lidé vůči našim klientům mají,“ vysvětlila vedoucí výchovy ústavu sociální péče Dáša Novotná, podle které zájem o jednotlivé výrobky rok od roku stoupá. „Už první den byla za pár hodin drtivá většina výrobků rozprodána. Největší zájem měli lidé o proutěné věci a ručně zhotovené koberečky,“ prozradila Novotná.
O rostoucí úrovni svědčí i zvyšující se počet dílen, ve kterých jednotlivý klienti pracují. „Ještě před pěti lety jsme měli pouze dvě. Momentálně je jich v provozu sedm. Výtěžek akce se použije na nákup materiálu právě pro tyto dílny,“ uzavřela Novotná, která byla s úrovní akce nadmíru spokojená.
„Koupila jsem si proutěný košík a keramickou sošku, ale doma mám už i malý kobereček. Každý kus je skutečný originál. Nikdy bych neřekla, že mentálně postižení dokážou udělat tak krásné věci. Jsou opravdu moc šikovní,“ neskrývala nadšení Alena Staňková.

KYJOVSKÉ NOVINY, 3.listopad 2006

Ústav sociální péče daroval městu plakety

Celkem padesát kusů keramických plaket s kyjovskou radnicí ve dvojím provedení převzal při zahájení letošního fotbalového turnaje od vedení ÚSP Kyjov starosta František Lukl. Jednu takovou plaketu dostal před půl rokem a visí v jeho kanceláři. „Každý host, který ke mně zavítá, ji obdivuje. Proto jsem si řekl, že by byla škoda, aby se plaketky nedostaly dál do světa jako dárky našim hostům a přátelům a jako reprezentace města,“ poděkoval starosta klientům ústavu, kteří s vychovateli plakety vyrobili.
Ústav vyšel městu rád vstříc také proto, že v jeho dění a životě není opomíjen a dostává se mu ze strany města různé pomoci. Jednou z nedávných byl výtěžek červnové akce Prázdniny jsou za dveřmi pořádané městem a Televizí Slovácko. Za vybranou částku 2340 Kč byl zakoupen inhalátor, který již několik týdnů slouží potřebným klientům.

Bocca je jednoduchý sport

V součastné době nejen pro klienty kyjovského ústavu připravují nový sport – boccu.
Někteří z vychovatelů již absolvovali trenérský kurz a v říjnu pozvali družstva s vychovateli z Nezamyslic, Víceměřic, Střelic a Hodonína, aby si společně ujasnili a doladili pravidla hry, která se od roku 2004 hraje na speciální olympiádě pro mentálně postižené.
Nejdál jsou v tomto směru ve Střelicích. V tamním ústavu se bocca, hra podobná petanqu, hraje již tři roky a absolvovali i speciální olympiádu.
„Proto jsme rádi, že k nám přijeli. Bocca je totiž jednoduchý sport, který mohou provozovat i vozíčkáři nebo více mentálně postižení nebo klienti s fyzickými doprovodnými vadami. Takže i kluci, kteří při jiných sportech jen sedí na lavičkách v roli diváků, mají s boccou možnost ukázat, že taky na něco mají a něco dokážou,“ zdůraznila Ludmila Školudová z kyjovského ústavu.

Meziústavní fotbalový turnaj vyhráli kyjovští

Začátkem října uspořádal Ústav sociální péče v Kyjově v pořadí již šestý turnaj v kopané, který je jednou z mnoha společných sportovních akcí pořádaných ústavy sociální péče z celé Moravy.
„Po fantastickém výkonu zvítězili naši kluci před Nezamyslicemi, Víceměřicemi, Břežany a Hodonínem,“ nešetřila slovy chvály zástupkyně ředitelky kyjovského ústavu Dáša Novotná. Doma zůstalo i ocenění pro Miroslava Hrubana, který nastřílel nejvíc gólů. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Stanislav Šmok z Nezamyslic.

„S Kyjovem udržujeme dlouholetou spolupráci a kontakty. Jde nám hlavně o to, aby se kluci z různých ústavů potkávali, navazovali přátelství. Na takových turnajích se projevuje, jak dobří jsou sportovci,“ řekl vychovatel Zdeněk Kroupa z Nezamyslic. Během roku mohou kluci několikrát změřit své síly při různých sportech na turnajích či sportovních hrách mentálně postižené mládeže.

NAŠE SLOVÁCKO, 21. listopad 2006

Kyjovský ústav nechal nahlédnout za dveře

Výjimečnou příležitost nahlédnout do útulných pokojíků klientů nebo je pozorovat při práci v některé z rukodílen mohl každý, kdo využil dne otevřených dveří v kyjovském ústavu sociální péče. Ten se uskutečnil u příležitosti pětačtyřicátého výročí jeho založení.
Zařízení v současné době pečuje o více než dvě stě čtyřicet chlapců a mužů s mentálním postižením. „Nejenže se jim snažíme pomáhat lépe prožívat jejich nelehký životní osud, ale chceme tím rovněž bojovat proti předsudkům, které někteří lidé vůči našim klientům mají. Ať už prostřednictvím dne otevřených dveří nebo jiných kulturních a společenských akcí, které náš ústav pořádá,“ vysvětlila vedoucí výchovy ústavu sociální péče Dáša Novotná. Podle ní se jednotliví klienti vždy na setkání s lidmi těší a jsou rádi, že potkají nové přátele. „Vždycky mě zajímalo, jak to v ústavu vypadá a co se tady celý den děje. Zprvu jsem měla sice trošku obavy, jak budou klienti reagovat, ale jsou velmi milí a přátelští. Navíc jsou moc šikovní a v dílnách vyrábí opravdu krásné věci,“ podělila se o své dojmy Marta Nováková, která přišla i se svými dvěma dětmi.

KYJOVSKÉ NOVINY, 1.prosinec 2006
 

Po výrobcích z dílen Ústavu sociální péče se jen zaprášilo

Během dvou říjnových dnů nabídl kyjovský ústav sociální péče v pořadí již poosmé veřejnosti ke koupi výrobky svých klientů.
Jak se stalo zvykem, tentokrát se po výrobcích z několika různých dílen jen zaprášilo již během prvního dne.
Do prodeje v malém sále Domu kultury nabídl ústav proutěné, keramické, dřevěné, tkané a různé drobné výrobky za zhruba třicet tisíc korun. „Velký zájem byl i tentokrát o výrobky z proutí. Ale musím říct, že mimořádný úspěch sklidil mohutný dřevěný medvěd se soudkem medu, který našel svou majitelku během první hodiny prodeje,“ pochvalovala si zástupkyně ředitelky ústavu Dáša Novotná.

Pracovní terapie ve stále se rozšiřujících a doplňovaných dílnách ústavu je v dnešní době v Kyjově neodmyslitelnou součástí péče a práce s mentálně i fyzicky postiženými klienty. „Když kluci zjistili, že o medvěda, kterého vytvořili, byl takový zájem, tak všichni by teď chtěli vyrábět jen medvědy,“ podotkla s úsměvem Dáša Novotná.

Všechny výrobky z letošní prodejní akce našly své uplatnění u nových majitelů. Výtěžek z prodeje v celkové výši 30 808 Kč je určen především na nákup materiálu do dílen a na jejich další vybavení. Jak zdůraznila zástupkyně ředitelky, byla tato akce rozhodně nejúspěšnější ze všech. „Moc nás zájem lidí těší a pokud to bude jen trochu v našich silách, budeme se snažit do budoucna připravit prodej dvakrát do roka,“ poděkovala všem návštěvníkům Novotná. 

S životem v ústavu sociální péče, jeho terapeutickými aktivitami v pracovních dílnách, školičkou i samotnými klienty se veřejnost mohla seznámit také v polovině listopadu při Dnu otevřených dveří.

NAŠE SLOVÁCKO, 5.prosince 2006

Nevyhovující bazén nahradí masážní vany

Dva měsíce. Tak dlouho by měla trvat oprava rehabilitace, která sídlí v jedné z budov kyjovského ústavu sociální péče.
Jeho vedení se tak rozhodlo vyřešit dlouhotrvající problém špatných hygienických podmínek a nevyhovujícího technického stavu stávajícího zařízení.
Největších změn se přitom klienti dočkají v místnosti s bazénem, do kterého se už pět let voda nenapouštěla. „Dno má mnoho trhlin a je tedy nefunkční. Navíc přes vyvýšenou nástupní plošinu byl do vody velmi špatný přístup, proto jsme se rozhodli, že ho úplně zrušíme,“ vysvětlila Dagmar Andrešičová, ředitelka ústavu.
Ten také od příštího roku změní název na Domov Horizont.
Podle ředitelky by stavební práce měly začít v nejbližších dnech. Po dokončení veškerých oprav se ještě nainstalují dvě hydromasážní vany, přičemž každá bude sloužit jinému účelu. „V té nižší si budou klienti nahřívat svaly, čímž se zlepší jejich hybnost. Druhá vana má polohovací část a dá se v ní přímo cvičit,“ uvedla fyzioterapeutka Soňa Jelínková a dodala, že díky cvikům v teplé vodní lázni se jednotlivé části těla lépe procvičí. Nákladná oprava včetně nového vybavení přitom spolkne téměř milion dvě stě tisíc korun a kompletně ji uhradí kyjovský ústav.

Archiv článků: