Psali o nás – rok 2022

Denník.cz, 11.4.2022
Domovu Horizont v Kyjově se daří začleňovat klienty do společnosti

Jaké aktivity a zajímavosti podnikají v Domově Horizont v Kyjově pro začlenění svých mentálně postižených klientů do společnosti, přiblížil v rozhovoru ředitel zmíněného zařízení Jan Hanáček.  

Co vašemu Domovu Horizont dalo a vzalo náročné covidové období?
Nepříjemné covidové období přineslo zjištění, že máme v našem domově úžasný kolektiv. Na to, že naše pečovatelky nejsou aprobované zdravotní sestry, zvládaly situaci skvěle. Výtečně si vedly i naše zdravotní sestry. Kyjovskou nemocnici jsme prakticky nezatížili. Překvapivě dobře zvládali vše i uživatelé našich služeb. Nepříjemnou stránkou covidového období bylo, že jsme museli omezovat kontakty a též řadu akcí a aktivit, oblíbených u klientů. Hodně nám pomohlo, že máme rozlehlý areál a klienti se tak mohli často procházet venku.

Pod svou střechu jste přijali 20 evakuovaných seniorů z tornádem zničeného hodonínského S-centra. Jak se jim u vás daří?
Pro tyto klienty jsme vyčlenili samostatnou budovu v našem areálu, dříve sloužila jako dílny pro naše klienty, interiéry jsme přizpůsobili potřebám seniorů. Vzniklo tak odloučené pracoviště S-centra Hodonín u nás. Zajímavé bylo sledovat reakce klientů s mentálním postižením a reakce zabydlujících se seniorů. Naši klienti začali seniory navštěvovat a na seniorech bylo vidět, jak pookřávají. Okna seniorů směřují do venkovního prostoru, kde se odehrávají naše kulturní a sportovní akce. Mohou tak sledovat dění z okna, pokud chtějí, pečovatelky je vyvezou na vozíčku, aby mohli vidět vše zblízka. Pro seniory je to vzpruha. Samozřejmě současné bydlení po čtyřech seniorech v jedné místnosti je nutno brát jako dočasné provizorium.

Provozujete chráněné bydlení v Kyjově a chystáte nové ve Strážovicích. Kdy a kolik bytů ve Strážovicích začne sloužit svému účelu?
V Kyjově máme chráněné bydlení rozložené do sedmi bytů, v nich máme ubytováno 18 našich klientů s větší mírou samostatnosti, kteří ve městě pracují na krátký úvazek, například u technických služeb. Díky kraji se nám podařilo koupit samostatně stojící dům ve Strážovicích, dne 28. května jej slavnostně otevřeme. Zpočátku v něm budou bydlet tři uživatelé našich služeb, během půl roku tam přibudou ještě dva naši klienti. Po dobudování podkrovních místností se tam ještě příští rok přestěhují další dva klienti. Cílem je postupné osamostatňování uživatelů. Výhodou tohoto bydlení je velká zahrada, kterou mohou klienti využívat.

Snažíte se svět handicapovaných více přiblížit mladé generaci. Co vás k tomu vede a jaké cesty volíte?
Už od roku 2015 spolupracujeme s několika základními školami v okolí. Výsledkem naší spolupráce je dohoda, že k nám pošlou na celodenní akci žáky ze sedmých a osmých tříd. Skupinu žáků jsme vždy rozdělili na skupiny, jedna pracovala v dílně s našimi klienty, druhá na oddělení mezi klienty a třetí se účastnila sportovních aktivit s klienty. Šlo nám o to, aby děti měly možnost poznat naše mentálně postižené klienty a dostaly tak příležitost je lépe pochopit.
Také připravujeme na 28. května Den otevřených dveří v našem zařízení, který jsme koncipovali jako volný program, na který mohou přijít i rodiny s dětmi. Lákadly jsou ukázky z činnosti hasičů, skákací hrad, vystoupení uživatelů našeho domova. Slibujeme si od toho, že obě zmíněné aktivity přispějí k lepšímu začleňování našich klientů do společnosti.

Na kterou další zajímavost byste rád upozornil?
V minulosti jsem působil i jako ředitel na vesnických školách, ty mívaly svoje vlastní plesy. Tak jsem si řekl, proč neudělat ples našeho zařízení. Jsme asi jediní svého druhu, kdo pořádá večerní ples. Většina podobných zařízení mívá ples v odpoledních hodinách. V počátcích vládla k tomu skepse okolí, dnes už je náš ples vyhledávanou akcí. Bohužel teď ples dvakrát nebyl skrze covid, další leden už určitě bude a nebude chybět ani tradiční polonéza našich klientů s dobrovolnicemi. Na akci nám hrává kapela a cimbálovka, máme také tombolu.

Psali o nás – rok 2021

Týdeník Slovácko, 15.6.2021
Zaměstnancům Domova Horizont Kyjov patří velký dík za zvládnutí covidové situace

Domov Horizont Kyjov, poskytující služby pro lidi s mentálním postižením, byl v loni na podzim prvním zařízením v sociálních službách Jihomoravského kraje,
které covidová pandemie zasáhla. Jak se mu podařilo situaci ustát, zhodnotil jeho ředitel Jan Hanáček.

„Na to, že jsme v těžké situaci hledali a zkoušeli kdeco a ve spolupráci s hygienou jsme neustále testovali, smekám klobouk před našimi zaměstnanci, jak celou situaci naprosto excelentně zvládli. Moje poděkování směřuji touto cestou veškerému našemu personálu. Zaslouží si poděkování takto veřejně,“ zdůraznil ředitel Jan Hanáček s tím, že i při komplikovaných problémech s onemocněním covid v jejich zařízení zdravotnický systém nijak příliš nezatížili. „Za celou dobu jsme měli v nemocnici jen zhruba šest až sedm uživatelů, kteří tam pobyli krátce. A to jsme zvládali situaci, kdy jsme u nás měli kolem dvaceti zápalů plic. Kyslík i ochranné
pomůcky jsme si zajišťovali sami. Ve spolupráci s naší paní doktorkou a našim personálem se vše podařilo ustát hlavně díky tomu, jak se všichni naši zaměstnanci k celé situaci postavili a vzájemně si vycházeli vstříc,“ míní ředitel.
Domov Horizont Kyjov zaměstnává na 186 zaměstnanců, z toho 160 žen. Zvláště pro ně bylo náročné čelit extrémnímu pracovnímu vypětí a přitom zvládat rodinné povinnosti. „Mnoho našich zaměstnanců pracovalo dlouhou dobu v ochranných oblecích, zvláště při velmi teplých zářijových dnech to bylo hodně náročné. A vezmu-li v potaz, že většinou nešlo o kvalifikované zdravotníky, tak to zvládli na jedničku,“ vysekl ředitel poklonu celému pracovnímu týmu. Práce to byla podle něj nelehká i z toho důvodu, že mentálně postižení klienti zpočátku vnímali celou situaci jako hru, teprve pokud onemocněli sami, museli zaměstnanci řešit navíc i jejich specifické
potřeby. „I když bylo vše izolované, snažili jsme se v provozu udržet alespoň dílny, aby klienti bez covidu měli nějakou činnost a mohli chodit na vzduch v našem areálu,“ popsal Jan Hanáček.
Naštěstí nedošlo k tomu, že by onemocněli covidem naráz klienti ve všech čtyřech domovech zařízení Domova Horizont Kyjov, nákaza se šířila postupně. Covidem však postupně onemocnělo 50 zaměstnanců. Proto bylo nezbytné každý den operativně řešit rozložení služeb a výpomoci v jednotlivých objektech. „V každém domově jsme měli izolované jedno patro, kde vládla nejpřísnější hygienická pravidla. Nechtěli jsme odstřihnout zaměstnance od domova a tak jsme den co den, ve dne i v noci, vyhodnocovali situaci a řešili, jak co zařídit, aby vše fungovalo,“ popisoval ředitel Hanáček. Nejhorší podle něj bylo, když tři klienti jejich zařízení na následky covidu zemřeli. „Jeden zemřel na podzim a měl hodně těžký průběh. Další dva zemřeli letos na jaře v době vleklého problému s nedostatkem vakcín. Bylo to pro nás všechny hodně těžké. I pro mě to bylo silně osobní,“ poznamenal ředitel.
V současnosti se již fungování Domova Horizont Kyjov navrací zpět do dřívějších kolejí a nedávno zde dokonce uspořádali gastronomickou akci, kterou klienti s nadšením uvítali. „Jsem pyšný na to, že máme zaměstnance, na které se mohu spolehnout,“ netajil se Jan Hanáček

Hodonínský denník.cz, 5.5.2021

Zpráva o nálezu munice z druhé světové války vystrašila některé obyvatele Kyjova. Do areálu domova pro lidi se zdravotním postižením a chráněným bydlením v blízkosti nemocnice tak ve středu dopoledne dorazili policisté.
     Ti zjistili, že jde o dělostřelecký granát z éry druhé světové války. „Pyrotechnik vyloučil, že by mohlo dojít k výbuchu. Takže ani nedošlo k evakuaci nejbližšího okolí. Nález si převzal a z místa s ním odjel,“ přiblížil policejní mluvčí Petr Vala.
     Tamní část Strážovské ulice byla na konci druhé světové silně exponovaná. Němečtí vojáci si totiž v blízkosti nedokončené nemocnice vystavěli opevněné dělostřelecké hnízdo, z nějž kontrolovali především níže položenou silnici vedoucí od Svatobořic. Právě na zmíněné opevněné hnízdo se pak v polovině dubna 1945 často soustřeďovala dělostřelecká palba útočící a osvobozující Rudé armády.

Psali o nás – rok 2020

Hodonínský denník.cz, 25.12.2020

Ředitel Domova Horizont děkuje zaměstnancům za jejich skvělou práci

Nejen pro náš Domov Horizont Kyjov, rodinné příbuzné, opatrovníky ale pro celou společnost byl rok 2020 zvláštní a náročný. Naši zaměstnanci se pohybují téměř v první linii a máme na starosti ty nejbezbrannější a nejvíc ohrožené lidi. Od konce srpna, v podstatě do dnešních dnů, museli zvládnout postupně na všech domovech krizovou situaci a karanténu. Jsem velmi rád, že to proběhlo bez větších problémů.

Zdravotníci mají kvůli bezpečnostním opatřením ztížené podmínky, přesto dělají, co mohou. Uvědomuji si, že práce na oddělení, hlavně v izolaci byla fyzicky a psychicky velmi náročná. Smekám s úctou za práci zaměstnanců Domova Horizont.  Podařilo se  nastavit pravidla tak, že od začátku prosince jsme povolili návštěvy a odjezdy uživatelů. Bohužel museli jsem zrušit předvánoční posezení, ples a veškeré akce, než bude vyřešena pandemie a z toho vyplývající omezení. Doufám, že Den otevřených dveří se uskuteční a s ním veškeré prázdninové akce, alespoň v omezené míře.

Děkuji opatrovníkům, rodičům za trpělivost a podporu, kterou nám dávají po celou dobu karantény. Chci poděkovat i všem sponzorům, kteří nás v kritické době finančně nebo věcnými dary podpořili v naší činnosti.

Chtěl bych  ještě jednou  poděkovat zaměstnancům za výborně odvedenou práci a všem popřát klidné prožití Vánočních svátků a v roce 2021 hlavně zdraví, pevné nervy a rodinnou pohodu.

Jan Hanáček
ředitel Domova Horizont, Kyjov 

informace z Domova Horizont 9.10.2020

Situace s nákazou Covid-19 se v Domově Horizont zlepšuje.

V současné době máme 1 zaměstnance pozitivního, všichni uživatelé jsou již zdraví.
Šíření infekce se nám podařilo zastavit a dále se nerozšiřuje.
Vedení Domova Horizont děkuje všem pracovníkům za zvládnutí situace a profesionální přístup.
Nadále platí zákaz návštěv.

informace z Domova Horizont 1.10.2020

Situace s nákazou Covid-19 se v Domově Horizont zklidňuje.

V současné době máme pozitivních 17 uživatelů a 3 zaměstnance.
Žádný není hospitalizovaný a průběh nemoci u uživatelů je lehký.
Šíření infekce se nám podařilo zastavit a dále se nerozšiřuje.
Vedení Domova Horizont děkuje všem pracovníkům za zvládnutí situace a profesionální přístup.
Nadále platí zákaz návštěv.

iDnes 2.9.2020

Jižní Moravu zase straší covid, zavřely se školy i domov pro postižené

(zkráceno na text týkající se DH)

Uzavřené školy v Hodoníně, izolovaný domov s desítkami mentálně postižených v Kyjově a roušky, které většina lidí ukázněně nasadila v hromadné dopravě a na úřadech. Tak vypadá návrat koronavirového strašáka na jižní Moravu.

Otázku, co bude dál, si klade i ředitel Domova Horizont v Kyjově, který pečuje o dvě stovky lidí s mentálním postižením. Jedna z budov se čtyřiceti lůžky se totiž po nákaze několika obyvatel i pracovníků proměnila v pevnost.

„Naštěstí se to týká jen jednoho z našich domů, který jsme izolovali. Obsluhující personál, což jsou hlavně ženy, jsme oblékli do ochranných obleků a zajistili, aby se klienti nepotkávali. V celém zařízení jsme až do odvolání zakázali návštěvy, ve čtvrtek nás čeká ještě další velké testování, které rozhodne o dalším postupu,“ odhalil Jan Hanáček.

Hodonínský denník.cz, 31.8.2020

Hodonínský okres drtí koronavirus: horší situace už jen v Praze

(zkráceno na text týkající se DH)

Zákaz návštěv platí nyní v tamním Domově Horizont, kde jsou klienti se zdravotním postižením i chráněné bydlení. Pozitivní testy na covid-19 tam mělo několik zaměstnanců i uživatelů tamních služeb. U nakažených se objevuje kašel a lehce zvýšená teplota. Pro případ zhoršení situace je zajištěný převoz do nedaleké nemocnice. „Nejsou povoleny žádné návštěvy, uživatelé nesmí odjíždět domů, nejsou doporučeny ani návraty do Domova Horizont. Vracíme se k podmínkám jako na jaře, každý domov bude fungovat samostatně bez kontaktu s uživateli z ostatních domovů. Rovněž byl uzavřen také sousední domov pro seniory,“ uvedl náměstek krajského hejtmana Marek Šlapal s tím, že musí zabránit rozšíření koronaviru především do pavilonů, kde jsou klienti s vážným kombinovaným postižením a s orgánovými poruchami.

srpen 2020

Kyjovský Domov Horizont má nakažené koronavirem. Kraj ve spolupráci s vedením domova zavedl veškerá nutná opatření

Domov Horizont poskytuje sociální služby pro osoby se zdravotním postižením a rovněž tzv. chráněné bydlení. Právě v budově, kde žijí handicapovaní, bylo pozitivně testováno několik zaměstnanců a uživatelů. Nemoc má mírný průběh, u nakažených se objevuje pouze kašel a lehce zvýšená teplota. V případě zhoršení situace je zajištěný převoz do sousední nemocnice.

Po objevení nákazy začal ředitel Domova Horizont Jan Hanáček ihned jednat s vedením Jihomoravského kraje a společně aplikovali krajem připravené krizové postupy. „V pátek 28. srpna jsme získali podezření u prvních osob, proto jsme hned provedli testování, které jsme si zajistili sami,“ přibližuje situace ředitel Hanáček.

Ředitel domova Hanáček po potvrzení koronaviru v Domově Horizont ihned kontaktoval náměstka pro sociální oblast a rodinnou politiku Marka Šlapala (ČSSD). „Chtěl bych vedení kraje a panu náměstkovi poděkovat. Způsob jednání byl velmi rychlý a efektivní. Díky tomu máme v domově všechny ochranné pomůcky,“ doplňuje Hanáček. Pozitivní případy byly vytrasovány ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí, která pomůže i s dalším testováním díky výjezdnímu týmu Armády České republiky.

V celém Domově Horizont platí mimořádný stav

V celém domově je nyní vyhlášený zákaz návštěv. Pracovníci i uživatelé musí nosit ochranné dýchací pomůcky, jednotlivé budovy jsou od sebe izolovány. „S panem ředitelem Hanáčkem jsme zavedli všechna opatření, která jsou nezbytně nutná k tomu, aby se virus nadále nešířil. Nejsou povoleny žádné návštěvy, uživatelé nesmí odjíždět domů, nejsou doporučeny ani návraty do Domova Horizont. Vracíme se k podmínkám jako na jaře, každý domov bude fungovat samostatně bez kontaktu s uživateli z ostatních domovů. Rovněž byl uzavřen také sousední domov pro seniory,“ říká Marek Šlapal, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, jenž je pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti sociálních věcí a rodinné politiky.

Tento stav bude platit až do odvolání. „Nejdůležitější je prevence. Musíme zamezit rozšíření především do pavilonů, kde jsou uživatelé s vážným kombinovaným postižením a uživatelé s orgánovými poruchami. Věříme, že veškerá opatření zafungují a lidé v Domově Horizont se zase v blízké době vrátí do standardního režimu,“ uzavírá Šlapal.

Psali o nás – rok 2019

Hodonínský deník.cz – říjen 2019

V Nechvalíně si užili sportovní odpoledne

Pro stovku uživatelů Domova Horizont v Kyjově uspořádal v úterý 17. 9. 2019 v mysliveckém areálu v Nechvalíně František Zapletal, spolumajitel společnosti Reality GAIA, spol. s r.o., spolu s jejími zaměstnanci, obchodními zástupci a rodinnými příslušníky, zábavné sportovní odpoledne.

     Podobnou akci uspořádal pan Zapletal spolu se svými kolegy už v září roku 2017 při příležitosti 25let založení firmy Reality GAIA, spol. s r.o., tehdy však pouze pro padesát uživatelů. Akce měla velký úspěch nejen mezi samotnými uživateli a jejich vychovateli, ale i pořadateli této akce. Právě z tohoto důvodu se rozhodl pan Zapletal tuto akci při příležitosti svého životního jubilea zopakovat, tentokrát však pro dvojnásobný počet uživatelů a téměř 35 vychovatelů.

Přesto, že se zdálo, že ranní uplakané počasí akci v zatravněném mysliveckém areálu přát nebude, počasí se jako mávnutím kouzelného proutku během dopoledne změnilo a přineslo krásné prosluněné odpoledne. První účastníci se dostavili krátce po 13 hod., kdy už se areálem rozléhala hudba mixovaná vynikajícím DJ Igorem Čechalem z Ježova. Písnička “Jede jede mašinka” nenechala první příchozí ani usednout. Za hodinu byl parket plný zbylých tanečníků.
Po oficiálním zahájení akce dostali všichni zúčastnění vynikající domácí gulášek, který uvařili manželé Kůřilovi z firmy KGastro, žízeň pak hasilo točené alko i nealko pivo a točená limonáda. Odpoledne pokračovalo soutěžemi, ukázkou canisterapie, kterou připravil pan Petr Zajíc z Hovoran a ukázkou rodea připraveného manželi Petrem a Lenkou Šalvatovými z Vlkoše. K dispozici byl dále všem skákací hrad, trampolína, poník zapůjčený firmou Region, spol. s r.o., jízda na koni a koňský povoz Petra Horáčka. Za úspěšné složení sportovních disciplín si všichni zúčastnění odnesli krásné diplomy, medaile, plyšáky, sladkosti a další odměny, které z části věnovala firma WIKY Kyjov.
K večeři pak byla připravena dvě selátka ugrilovaná Petrem Michalčíkem. Odpoledne bylo zakončeno závěrečným společným tancem v době, kdy už se pomalu začalo stmívat. Jako poděkování za nádherné odpoledne a současně jako dárek pro pana Zapletala k jeho narozeninám si pro něj kamarádi z domova připravili nádhernou písničku a předali ručně vyrobené dárky. Domů si všichni zúčastnění odvezli plno krásných a nezapomenutelných zážitků.

Psali o nás – rok 2018

Hodonínský deník – listopad 2018

Italská desítka chutnala úplně všem

VISERBA (Itálie) – Pravidelně první zářijový týden tráví klienti hodonínského Zeleného domu pohody, kamarádi z kyjovského Domova Horizont, nově i uživatelé chráněného bydlení ze Šanova, rodinní příslušníci a nezbytný pedagogický doprovod v italském přímořském letovisku Viserba.

„Naši klienti jsou již zvyklí na hotel, jeho okolí, pláže a další, proto nemáme v úmyslu měnit lokalitu. Navíc když je tak stále perfektní spolupráce s vedením cestovní kanceláře a následně i personálem hotelu,“ sdělila Anna Hrušková, vrchní sestra ZDP zajišťující zdravotnický dozor. O doprovodný večerní program se v čele s vedoucím výchovy Zeleného domu pohody Edou Mezerou staral ped. doprovod. Oblíbené diskotéky střídaly různé zábavné soutěže a samozřejmě nemohla chybět estráda s přivítáním nově narozeného „Viserbáčka“, který symbolizoval novou přicházející dekádu přímořských pobytů. „Atmosféru přímořského pobytu jsem okusil poprvé, takže novinek a zajímavostí byla velká spousta. Avšak nejvíce mě překvapila samostatnost většiny našich uživatelů“ konstatoval Eduard Mezera. 
Účastníci zájezdu z řad uživatelů si na pláži zahráli petangue, přehazovanou či vodní zábavné hry, zaraftovali si na „rozbouřeném“ moři a hlavně si přivezli spoustu pěkných zážitků.
„Desítka je krásné číslo, a já mám ve vzpomínkách téměř jako včera začátek našeho vztahu s cestovní kanceláří KM Travel. Takže postačí pouhá dvě slova: Spolupráce – Pohoda, jež symbolizují perfektní symbiózu mezi námi. Touto cestou děkuji všem účastníkům pobytu, skvělému personálu hotelu Rosella za empatický přístup k našim klientům, skvělé zázemí i výbornou stravu. Prostě za vše,“ uzavřel ředitel hodonínského zařízení Petr Srnec.      Zelený dům pohody

Archiv článků: