Vzdělávání

Uživatelé Domova Horizont mají možnost vzdělávání ve „Večerní škole.“ Výuka probíhá jednou týdně po dvou hodinách a vzdělávání je koordinováno pracovníky Domova Horizont.