AKTIVIZAČNÍ A TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

PRACOVNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

DŘEVAŘSKÁ DÍLNA

Uživatelé, kteří rádi pracují se dřevem, mají možnost navštěvovat dřevařskou dílnu. Vznikají tu výrobky z různých druhů dřeva. Uživatelé vyrábějí hračky, stoličky, krmítka pro ptáky, vařečky. Dále se v dřevařské dílně specializují na výrobu velkých okrasných solitérů (krokodýl, želva, sova, medvěd, pelikán, mlýn, hřiby). Uživatelé se učí pracovat s řadou nástrojů (pilka, vrtačka, kladívko, pilník, bruska, dláta, řezačka).

DÍLNA TKALCOVSKÁ

V tkalcovské dílně uživatelé tkají koberce, předložky a sedačky. Dílna je vybavena třemi tkalcovskými stavy určenými na výrobu koberců a šesti kolíkovými stavy na výrobu sedaček. Koberce a sedačky jsou vyrobeny z velmi kvalitního flaušového materiálu.

KOŠÍKAŘSKÁ DÍLNA

Uživatelé se v košíkářské dílně učí plést nejrůznější výrobky. Při práci zásadně používají přírodní materiály jako je pedig, elhar šnůra (materiál z vodní rostliny), dřevěné korálky. Přírodní pedig si sami obarvují. Pletou košíky, ošatky, podnosy, obaly na květináče. V této dílně nechybí nápaditost a tvořivost, protože uživatelé pletou výrobky na různé příležitosti jako jsou Velikonoce, Vánoce. Uživatelé vyrábí také výrobky s jarní a podzimní tématikou.

KERAMICKÁ DÍLNA

Práce s hlínou patří v Domově Horizont k velmi oblíbeným terapeutickým činnostem. Uživatelům jsou k dispozici dvě keramické dílny. Každá keramická dílna je vybavena pecí pro vypalování výrobků. V rukou uživatelů vznikají dekorativní předměty od nejmenších až po větší figurální objekty. Keramické dílny rozšířily svoji činnost o výrobu tzv. zahradní keramiky, která tvoří výzdobu areálu Domova Horizont.

DÍLNA SEDAČEK

Uživatelé v dílně sedaček vyrábí tkané sedačky, dekorativní předměty s velikonoční a vánoční tématikou. Zpracovávají sušené bylinky (levanduli, šalvěj, tymián aj.). Od jara do podzimu pečují uživatelé v rámci terapie o zahradu a úpravu okrasných záhonů. Tato dílna zajišťuje celoroční péči o zájmový chov zvířat lam Alpak.

MULTIFUNKČNÍ DÍLNA

Dílna je určena uživatelům, kteří pravidelně nenavštěvují terapie, ale potřebují změnit prostředí a realizovat se v činnostech, které zvládnou za asistence pracovníků. Věnují se technice "macramé", kreslení a tvorbě drobných dekorativních předmětů.

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

TANEČNÍ AKTIVITA

Uživatelé, kteří rádi tancují a mají zájem naučit se nejrůznější druhy tanců, mohou navštěvovat taneční kroužek. Uživatelé se v rámci tanečního kroužku učí country tance, moderní tance a krokové variace. Taneční kroužek úzce spolupracuje s dobrovolnicemi Domova Horizont. Uživatelé, kteří navštěvují taneční kroužek, vystupují společně s dobrovolnicemi při nejrůznějších kulturních a společenských akcích ve městě Kyjově a v Domově Horizont. Aktivita je určena pro uživatele s nízkou až střední mírou podpory.

POHYBOVÁ AKTIVITA

Je určena uživatelům s vysokou mírou podpory. Probíhá ve skupině 6 uživatelů pod vedením pracovníka Domova Horizont. Cílem této aktivity je především změna prostředí uživatelů, zvládání jednoduchých cvičebních prvků, relaxační a dechová cvičení za doprovodu hudby.

VAŘENÍ

Mezi velmi oblíbené aktivity uživatelů patří vaření. Uživatelé se učí krájet, vážit, obsluhovat kuchyňské spotřebiče, připravovat jednoduché studené a teplé pokrmy, ale i složitější jídla. Součástí této aktivity je příprava slavnostních stolů pro nejrůznější oslavy. Mezi velmi oblíbené připravované pokrmy patří bramboráky, chlebíčky, jednohubky a speciality. Aktivita je určena pro uživatele se střední mírou podpory.

DH - Skupina Balážovci
HUDEBNÍ AKTIVITA

V Domově Horizont funguje hudební skupina Balážovci. Uživatelé zpívají nejen na akcích Domova Horizont, ale i na nejrůznějších veřejných akcích.

TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

MUZIKOTERAPIE

Uživatelé, kteří mají rádi hudbu, pohyb, jednoduchá cvičení a relaxaci mají možnost navštěvovat skupinovou muzikoterapii. Muzikoterapie je terapie zaměřená na uvolnění těla, mysli, zklidnění a načerpání energie. Muzikoterapie probíhá ve speciálně vybavené místnosti na Domově C. Místnost je vybavena CD přehrávačem, barevnými světly a měkkým kobercem. Při terapii uživatelé mohou používat nejrůznější hudební nástroje, relaxační pomůcky, které jsou jim příjemné. Skupinu tvoří 6 – 8 uživatelů. Muzikoterapeutický program probíhá 45 min.

ZOOTERAPIE

Impulsem pro vznik zooterapie bylo přání uživatelů být v kontaktu se zvířaty a mít možnost se o ně starat. Zooterapie je určena všem uživatelům.

SNOEZELEN / RELAXAČNÍ MÍSTNOST

Cílem vybudování speciální místnosti bylo zvýšení kvality života uživatelů s těžkým a kombinovaným postižením za pomoci terapie zaměřené na podporu smyslového vnímání pomocí světel, zvuků a hudby. Hlavní zásadou pro práci v místnosti je mezilidský kontakt a respektování individuálních potřeb uživatele. Snoezelen je speciálně vytvořené prostředí nabízející pocit příjemné atmosféry a bezpečí, které slouží k relaxaci a odpočinku. Je také další nabídkou volnočasových aktivit Domova Horizont.

A MNOHO DALŠÍCH...

VZDĚLÁVÁNÍ

Uživatelé Domova Horizont mají možnost vzdělávání ve „Večerní škole.“ Výuka probíhá jednou týdně po dvou hodinách a vzdělávání je koordinováno pracovníky Domova Horizont.

 
Přejít nahoru