Kontakty

Domov Horizont, příspěvková organizace

Strážovská 1096

697 01 KYJOV

IČ: 46 93 71 45

zřizovatel: Jihomoravský kraj

ústředna

518 612 017

518 612 302

518 612 303

datová schránka  92ckh72

ředitel Domova Horizont

Mgr. Jan Hanáček

518 614 333
727 851 097
reditel@horizontkyjov.cz

vedoucí ekonomického úseku

Bc. Alžběta Vyskočilová

518 614 890
603 414 132
ekonom@horizontkyjov.cz 

personální a mzdová účetní

Bc. Lenka Ždánská

607 073 663
personalni@horizontkyjov.cz 

zástupce ředitele,
vedoucí sociálního úseku, koordinátor praxí sociálního zaměření,
sociální pracovník pověřený jednáním se Zájemcem o sociální službu Chráněné bydlení

Mgr. Michal Kameník

518 614 899
725 502 929   socialni1@horizontkyjov.cz

sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolnictví

Mgr. Klára Komínková

518 612 017 (přepojit)
606 694 558
socialni3@horizontkyjov.cz

sociální pracovnice pověřená jednáním se Zájemcem o sociální službu

Mgr. Petra Hajíčková

518 612 017   (přepojit) 
702 280 502

socialni4@horizontkyjov.cz 

sociální pracovnice

Mgr. Lenka Blatová

518 612 017  (přepojit)
607 073 654
socialni5@horizontkyjov.cz 

účetní – finanční prostředky uživatelů

Lenka Horáková

518 614 893
702 288 084
socialni2@horizontkyjov.cz

vedoucí aktivizačních
a terapeutických činností,
koordinátorka vzdělávání

Mgr. Marta Gottliebová

518 614 891
725 553 274
vychova@horizontkyjov.cz

materiálně-technické
zásobování

Jana Vincová

518 612 017 (přepojit)
mtz@horizontkyjov.cz

administrativní a spisový  pracovník

Hana Janíková

723 544 302
administrativa@horizontkyjov.cz

vrchní sestra, koordinátorka praxí zdravotnických škol

Kateřina Horatiusová, DiS.

518 614 892
702 230 859
vrchnisestra@horizontkyjov.cz 

vedoucí stravovacího úseku

Kamila Horáčková

518 614 894
702 280 156
stravovani@horizontkyjov.cz 

vedoucí provozního úseku

Petr Michalčík

518 614 900
725 547 569
provozni@horizontkyjov.cz 

vedoucí
Chráněného bydlení

Školudová Ludmila

727 943 411
chrbvedouci@horizontkyjov.cz 

vedoucí Domova A

Pavel Komárek

722 777 050
domova@horizontkyjov.cz 

vedoucí Domova B

Ivana Sotolářová

607 017 144
domovb@horizontkyjov.cz 

vedoucí Domova C

Simona Plachá

518 612 017 / klapka 128
domovc@horizontkyjov.cz 

vedoucí Domova D

Dagmar Bočková

518 612 017 / klapka 234
domovd@horizontkyjov.cz 

vedoucí Podporovaného bydlení

Lenka Moudrá

775 040 605
podporovanebydleni@horizontkyjov.cz

psychoped

Mgr. Petra Tesařová, DiS.

603 414 224
psychoped@horizontkyjov.cz