SLUŽBY

DH - walp7
Kapacita míst
0

Pro koho jsme:
Aby u nás mohl člověk začít žít, musí být v takové situaci, že se o sebe nedokáže postarat a současně nemá nikoho (včetně jiné sociální služby), kdo by mu mohl pomáhat a navíc musí být: 

muž nebo žena od osmnácti let s mentálním postižením,
muž nebo žena od osmnácti let s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným,
muž nebo žena od osmnácti let s mentálním postižením s přidruženou poruchou autistického spektra

Co u nás najdete:
Postaráme se o lidi u nás žijící tak, aby jim nic základního a běžného nechybělo (hygiena, jídlo, oblékání, zábava, náplň dne).

Současně se snažíme, aby u nás nikdo nezapomněl to, co už umí, případně, aby se i něco nového naučil.
Každému pomáháme tak, jak potřebuje a pokud je to možné, podle toho, co si přeje.
Při tom co nejvíce využíváme míst určených pro veřejnost (obchody, služby – holič, restaurace, bazény, kina, divadla, veřejná doprava atd.).
Službu poskytujeme nepřetržitě (24 hodin denně).

Pokud máte o službu zájem, kontaktujte sociálního pracovníka:

Bc. Tomáš Šrámek
Telefon: 518 612 017 (přepojit), 702 280 502
E-mail: socialni4@horizontkyjov.cz

Pro koho jsme:
Aby u nás mohl člověk začít žít, musí být v takové situaci, že se o sebe nedokáže postarat a současně nemá nikoho (včetně jiné sociální služby), kdo by mu mohl pomáhat nebo využívá pobytovou sociální službu a dokázal by přitom žít v chráněném bydlení s menší pomocí pracovníka a navíc musí být: 

muž nebo žena od osmnácti do osmdesáti let s mentálním postižením,
muž nebo žena od osmnácti do osmdesáti let s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným

Co u nás najdete:
Podpoříme lidi žijící v našich domácnostech tak, aby si obstarali vše, co potřebují (hygienu, jídlo, využívání běžných služeb, hospodaření s financemi, jednání na úřadech, pracovní uplatnění a další).

Každému pomáháme tak, jak potřebuje a pokud je to možné, podle toho, co si přeje.
Službu poskytujeme časově podle potřeby.

Pokud máte o službu zájem, kontaktujte sociálního pracovníka:
Mgr. Michal Kameník

Telefon: 518 614 899, 725 502 929
E-mail: socialni1@horizontkyjov.cz

Přejít nahoru