CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Služba se snaží o co největší podporu uživatelů podle toho, v čem ji opravdu potřebují. Respektuje jejich osobnost, jejich názory, při práci s nimi uplatňuje rovnocenný, partnerský přístup. Pracuje s běžnými riziky, která přináší život a akceptuje jejich přiměřenou míru. Dbá na to, aby uživatelé maximálně využívali služby, které jsou běžně dostupné a určené pro veřejnost a snaží se rozvíjet sociální kompetence svých uživatelů (hospodaření s finančními prostředky, jednání na úřadech atd.) a tímto vším usiluje o jejich postupné začleňování do společnosti (včetně pracovního uplatnění).

CÍLE CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ.

1.            Cíl sociální služby v oblasti dlouhodobé životní perspektivy

Cílem je, aby každý uživatel měl definováno své přání, potřebu v oblasti dlouhodobé životní perspektivy, na jejímž dosažení bude s podporou pracovníků chráněného bydlení pracovat.

 

2.            Cíl sociální služby v oblasti rozvoje schopností a dovedností

Cílem je, aby všichni uživatelé byli zaměstnáni u externích zaměstnavatelů, či v Domově Horizont.

 

CÍLOVÁ SKUPINA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Cílovou skupinou chráněného bydlení jsou muži a ženy s mentálním postižením a s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným po dovršení 18 let do 80 let.

ZÁSADY

Sociální služba chráněného bydlení je založena na dodržování následujících zásad:

  • zásada aktivního působení na uživatele
  • zásada práce s riziky a respektování jejich přiměřené míry
  • zásada nepřebírání nadměrné odpovědnosti za uživatele
  • zásada respektování rozhodnutí uživatele

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Podmínkou poskytování služby je uzavření smlouvy o poskytování sociální služby chráněného bydlení mezi uživatelem a poskytovatelem a dodržování závazků ve smlouvě obsažených.

Přejít nahoru