Historie

Oficiální zpráva říká, že Ústav sociální péče pro mládež v Kyjově byl otevřen 6. prosince 1961. V tento den, po schválení sociálním odborem KNV v Brně a pod vedením Okresní správy ústavů v Hodoníně, přicházejí do zařízení řádové sestry z kongregace Sv. Kříže ze slovenské provincie. Na začátku roku 1962 jsou přijímáni noví civilní zaměstnanci.

 

 • druhá budova byla zkolaudována až v květnu v roce 1962 a koncem tohoto roku bylo v zařízení již 182 dětí
 • další obytná budova byla otevřena v roce 1978
 • čtvrtá budova byla otevřena v roce 1986
 • v roce 1996 byl zahájen provoz v prádelně
 • v roce 1997 byly propojeny budovy A, B, C
 • v roce 1998 vznikl sportovní areál (hřiště, tenisový a víceúčelový kurt)
 • v roce 2002 byla otevřena ,,Školička naděje“
 • v roce 2002 byl zkolaudován venkovní bazén
 • rozhodnutím přednosty Okresního úřadu v Hodoníně byl zrušen ke dni 31.12.1992 Okresní ústav sociálních služeb v Hodoníně se sídlem v Kyjově a vznikly samostatné příspěvkové organizace. Jednou z nich byl Ústav sociální péče pro mládež v Kyjově
 • od 1. 1. 2003 je zřizovatelem Jihomoravský kraj
 • v roce 2004 byla postavena budova nové vrátnice
 • v roce 2006 byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení na budově B a rekonstrukce oplocení areálu – přední část
 • od 1. 1. 2007 se naše zařízení nazývá „DOMOV HORIZONT“
 • v roce 2010 bylo vybudováno Podporované bydlení
 • od 1.1.2015 jsou do zařízení přijímány i ženy a je otevřena druhá služba „Chráněné bydlení“

 Jména vedoucích a ředitelů, působících na zařízení:

            1961   pan Judas Jan, vedoucí ÚSPM Kyjov

1974 – 1986   paní Talašová Marie, vedoucí ÚSPM Kyjov

1986 – 1991   pan Daněček Miroslav, vedoucí ÚSPM Kyjov

1991 – 1992   pan Ing. Výleta Vladimír, vedoucí ÚSPM Kyjov

            1992   paní Houšťová Věra, pověřena řízením ÚSPM Kyjov

1993 – 1994   paní Selucká Květoslava, ředitelka ÚSPM Kyjov

1995 – 2001   pan Brňák Lubomír, ředitel ÚSPM Kyjov

            2001   paní Šnajdrová Helena, pověřena řízením ÚSPM Kyjov

2001 – 2014   paní Mgr. Andrešičová Dagmar, ředitelka ÚSPM Kyjov, od roku 2007 Domova Horizont Kyjov

2014 – doposud   pan Mgr. Hanáček Jan, ředitel Domova Horizont Kyjov