Vítejte na stránkách Domova Horizont

Domov Horizont je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, poskytující sociální službu:

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Pro koho jsme:
Aby u nás mohl člověk začít žít, musí být v takové situaci, že se o sebe nedokáže postarat a současně nemá nikoho (včetně jiné sociální služby), kdo by mu mohl pomáhat a navíc musí být: 

muž nebo žena od osmnácti let s mentálním postižením,
muž nebo žena od osmnácti let s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným,
muž nebo žena od osmnácti let s mentálním postižením s přidruženou poruchou autistického spektra

Co u nás najdete:
Postaráme se o lidi u nás žijící tak, aby jim nic základního a běžného nechybělo (hygiena, jídlo, oblékání, zábava, náplň dne).
Současně se snažíme, aby u nás nikdo nezapomněl to, co už umí, případně, aby se i něco nového naučil.
Každému pomáháme tak, jak potřebuje a pokud je to možné, podle toho, co si přeje.
Při tom co nejvíce využíváme míst určených pro veřejnost (obchody, služby – holič, restaurace, bazény, kina, divadla, veřejná doprava atd.).
Službu poskytujeme nepřetržitě (24 hodin denně).

Pokud máte o službu zájem, kontaktujte sociální pracovnici:
Mgr. Petra Bělohoubková
Telefon: 518 612 017 (přepojit), 702 280 502
E-mail: socialni4@horizontkyjov.cz

 


Chráněné bydlení

Pro koho jsme:
Aby u nás mohl člověk začít žít, musí být v takové situaci, že se o sebe nedokáže postarat a současně nemá nikoho (včetně jiné sociální služby), kdo by mu mohl pomáhat nebo využívá pobytovou sociální službu a dokázal by přitom žít v chráněném bydlení s menší pomocí pracovníka a navíc musí být: 

muž nebo žena od osmnácti do osmdesáti let s mentálním postižením,
muž nebo žena od osmnácti do osmdesáti let s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným

Co u nás najdete:
Podpoříme lidi žijící v našich domácnostech tak, aby si obstarali vše, co potřebují (hygienu, jídlo, využívání běžných služeb, hospodaření s financemi, jednání na úřadech, pracovní uplatnění a další).
Každému pomáháme tak, jak potřebuje a pokud je to možné, podle toho, co si přeje.
Službu poskytujeme časově podle potřeby.

Pokud máte o službu zájem, kontaktujte sociálního pracovníka:
Mgr. Michal Kameník
Telefon: 518 614 899, 725 502 929
E-mail: socialni1@horizontkyjov.cz

 

V Domově Horizont proběhl 27.5.2023 Letní den – Den otevřených dveří. Bohatému programu předcházelo slavnostní otevření zrekonstruovaného Domova A.

Nabízíme rodinám, známým, kamarádům našich uživatelů možnost videohovorů přes aplikace WhatsApp, Skype, či Duo.
V případě zájmu se můžete obrátit na sociální pracovnici,
Kláru Komínkovou:
socialni3@horizontkyjov.cz
606 694 558

V Domově Horizont proběhl 28.5.2022 Letní den – Den otevřených dveří. Bohatého programu ve venkovním areálu se mimo rodin, opatrovníků a přátelů našich uživatelů zúčastnila vzácná návštěva, radní JMK pro sociální a rodinnou politiku Bc. Jana Leitnerová. Programu předcházelo slavnostní zahájení provozu rodinného domu pro klienty Chráněného bydlení ve Strážovicích.

Společně ke změně – společnou reflexí k prosazení práv lidí s postižením

Domov Horizont obdržel certifikát Bazální stimulace

Děkujeme společnosti TextilEco a. s. za darování ošacení našemu uživateli.

Domov Horizont slaví 60 let – 6. 12. 1961

Vážení příznivci a přátelé Domova Horizont, rádi bychom Vás informovali o významném jubileu, které letos náš Domov slaví.
V tomto roce je to 60 let, co poskytujeme služby lidem s mentálním postižením.

Oslavy jsme již zahájili při příležitosti Dne otevřených dveří 29. 5. 2021, kdy jsme slavnostně vypustili na zahradě 60 balónků s logem Domova Horizont za účasti radní Jihomoravského kraje, paní Bc. Jany Leitnerové.

INFORMACE O ZMĚNĚ OKRUHU OSOB CÍLOVÉ SKUPINY UŽIVATELŮ

Od 1. 1. 2021 dochází ke změně okruhu osob cílové skupiny uživatelů služby domov pro osoby se zdravotním postižením Domova Horizont, která je nyní poskytována mužům a ženám od osmnácti let s mentálním postižením, s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným a s mentálním postižením s přidruženou poruchou autistického spektra.

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ BÝVALÝCH PRACOVNÍKŮ – DŮCHODCŮ DOMOVA HORIZONT ( 22. říjen 2019, více foto na Rajčeti )

Uživatele Domova Horizont podporuje při komunikaci s jejich okolím moderní technologie

   Již dva naši uživatelé se učí používat oční navigaci, s jejíž pomocí ovládají počítač prostřednictvím svého zraku! Navzdory závažné poruše komunikačních schopností i hybnosti tak budou moci tito uživatelé pracovat samostatně na počítači. Speciální program také dokáže převést jimi zvolené symboly do mluvené řeči, což jim výrazně zvýší možnost dorozumět se se svým okolím. Budou si moci sami pustit film či poslechnout svoji oblíbenou hudbu.
     Pro zdravého člověka se jedná o věci natolik samozřejmé, že si jejich hodnotu může plně uvědomit asi až po jejich ztrátě. Jsme proto velmi rádi, že našim uživatelům, kteří používají oční navigaci, se naopak horizont výrazně rozšířil a bude se jim tak, i díky tomuto, lépe žít.

NOVÉ CESTY NA HORIZONTU

Pod odkazem „O nás – projekt“ je zveřejněna Metodika pracovních postupů při jednání s klienty v rizikových situacích, Metodika standardů kvality sociálních služeb a Příručka alternativní a augmentativní komunikace, které vznikly v rámci projektu „Nové cesty na Horizontu“.

Chcete být společníkem našich klientů při trávení volného času, podpořit je v jejich dovednostech, vymýšlet své vlastní programy … ? STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM

https://horizontkyjov.cz/dobrovolnictvi-v-dh/

Transformace sociálních služeb

Domov Horizont je zapojen od dubna 2013 do projektu „Transformace sociálních služeb“, který realizuje Odbor implementace fondů EU a Odbor sociálních služeb a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt Transformace sociálních služeb je zaměřený na posílení kompetencí lidí se zdravotním postižením, kteří žijí v ústavech nebo je opouštějí. Podporuje poskytovatele sociálních služeb a další organizace poskytující služby, které napomáhají sociální integraci lidí se zdravotním postižením, a také kraje a obce.

V rámci projektu transformace v Domově Horizont dochází k postupnému snižování kapacity služby domov pro osoby se zdravotním postižením (k 1. 1. 2023 kapacita 195 uživatelů ve čtyřech Domovech a v jednom tréninkovém bydlení, vše v areálu Domova Horizont) a k rozšiřování služby chráněné bydlení (k 1. 1. 2023 kapacita 20 uživatelů v osmi domácnostech v Kyjově a blízkém okolí).