Vítejte na stránkách Domova Horizont

Domov Horizont je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, poskytující sociální službu
Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení.

Společně ke změně – společnou reflexí k prosazení práv lidí s postižením

Domov Horizont obdržel certifikát Bazální stimulace


Domov Horizont dne 26. 6. 2021 převzal z evakuovaného S-centra Hodonín 20 jejich uživatelů.
Domov Horizont děkuje ČSAD Kyjov za maximální vstřícnost při zajištění nízkopodlažního autobusu pro účely převozu seniorů evakuovaného S-centra.
Autobus byl poskytnut z rozhodnutí ČSAD Kyjov bezplatně.
Domov Horizont také děkuje panu řidiči Vaculovičovi, za bezpříkladnou trpělivost a pomoc při převozu výše uvedených seniorů do Domova Horizont.
I on svou pomoc nabídl bez nároku na odměnu.    / reportáž STV  /

Domov Horizont slaví 60 let – 6. 12. 1961

Vážení příznivci a přátelé Domova Horizont, rádi bychom Vás informovali o významném jubileu, které letos náš Domov slaví.
V tomto roce je to 60 let, co poskytujeme služby lidem s mentálním postižením.

Oslavy jsme již zahájili při příležitosti Dne otevřených dveří 29. 5. 2021, kdy jsme slavnostně vypustili na zahradě 60 balónků s logem Domova Horizont za účasti radní Jihomoravského kraje, paní Bc. Jany Leitnerové.

INFORMACE O ZMĚNĚ OKRUHU OSOB CÍLOVÉ SKUPINY UŽIVATELŮ

Od 1. 1. 2021 dochází ke změně okruhu osob cílové skupiny uživatelů služby domov pro osoby se zdravotním postižením Domova Horizont, která je nyní poskytována mužům a ženám od osmnácti let s mentálním postižením, s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným a s mentálním postižením s přidruženou poruchou autistického spektra.

V Domově Horizont proběhl 29.5.2021 Letní den – Den otevřených dveří. Krátkého programu ve venkovním areálu se mimo rodin a opatrovníků našich uživatelů zúčastnila vzácná návštěva, radní JMK pro sociální a rodinnou politiku Bc. Jana Leitnerová. Připomínáme si tak i 60-té výročí založení našeho zařízení, které tento rok slavíme.

19. srpna 2020 navštívila Domov Horizont paní JUDr. Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády ČR a ministryně financí ČR.
Zhlédla hudební vystoupení našich uživatelů, prohlídla si dílny DH, Domov B s imobilními uživateli se střední a těžkou mentální retardací, nově vybudovanou izolaci, Domov C s uživateli se střední a těžkou mentální retardací, snoezelen a místnost muzikoterapie.
Na závěr návštěvy se zapsala do knihy hostů.
Děkujeme za velmi milou návštěvu.

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ BÝVALÝCH PRACOVNÍKŮ – DŮCHODCŮ DOMOVA HORIZONT ( 22. říjen 2019, více foto na Rajčeti )

Uživatele Domova Horizont podporuje při komunikaci s jejich okolím moderní technologie

   Již dva naši uživatelé se učí používat oční navigaci, s jejíž pomocí ovládají počítač prostřednictvím svého zraku! Navzdory závažné poruše komunikačních schopností i hybnosti tak budou moci tito uživatelé pracovat samostatně na počítači. Speciální program také dokáže převést jimi zvolené symboly do mluvené řeči, což jim výrazně zvýší možnost dorozumět se se svým okolím. Budou si moci sami pustit film či poslechnout svoji oblíbenou hudbu.
     Pro zdravého člověka se jedná o věci natolik samozřejmé, že si jejich hodnotu může plně uvědomit asi až po jejich ztrátě. Jsme proto velmi rádi, že našim uživatelům, kteří používají oční navigaci, se naopak horizont výrazně rozšířil a bude se jim tak, i díky tomuto, lépe žít.

NOVÉ CESTY NA HORIZONTU

Pod odkazem „O nás – projekt“ je zveřejněna Metodika pracovních postupů při jednání s klienty v rizikových situacích, Metodika standardů kvality sociálních služeb a Příručka alternativní a augmentativní komunikace, které vznikly v rámci projektu „Nové cesty na Horizontu“.

Pro své uživatele hledáme dobrovolníky starší 15 let, kteří část svého volného času věnují uživatelům Domova. Přijďte pomoci, staňte se společníky při nejrůznějších činnostech, volnočasových aktivitách, podpořte uživatele v osobních a sociálních schopnostech a dovednostech, vymýšlejte své vlastní programy … více.

Transformace sociálních služeb
Domov Horizont je zapojen od dubna 2013 do projektu „Transformace sociálních služeb“, který realizuje Odbor implementace fondů EU a Odbor sociálních služeb a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt Transformace sociálních služeb je zaměřený na posílení kompetencí lidí se zdravotním postižením, kteří žijí v ústavech nebo je opouštějí. Podporuje poskytovatele sociálních služeb a další organizace poskytující služby, které napomáhají sociální integraci lidí se zdravotním postižením, a také kraje a obce.