DOMOV HORIZONT KYJOV

Domov Horizont je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, poskytující sociální služby DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A CHRANĚNÉ BYDLENÍ 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

0
Kapacita míst

Pro koho jsme:
Aby u nás mohl člověk začít žít, musí být v takové situaci, že se o sebe nedokáže postarat a současně nemá nikoho (včetně jiné sociální služby), kdo by mu mohl pomáhat a navíc musí být: 

muž nebo žena od osmnácti let s mentálním postižením,
muž nebo žena od osmnácti let s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným,
muž nebo žena od osmnácti let s mentálním postižením s přidruženou poruchou autistického spektra

Co u nás najdete:
Postaráme se o lidi u nás žijící tak, aby jim nic základního a běžného nechybělo (hygiena, jídlo, oblékání, zábava, náplň dne).

Současně se snažíme, aby u nás nikdo nezapomněl to, co už umí, případně, aby se i něco nového naučil.
Každému pomáháme tak, jak potřebuje a pokud je to možné, podle toho, co si přeje.
Při tom co nejvíce využíváme míst určených pro veřejnost (obchody, služby – holič, restaurace, bazény, kina, divadla, veřejná doprava atd.).
Službu poskytujeme nepřetržitě (24 hodin denně).

Pokud máte o službu zájem, kontaktujte sociální pracovnici:
Mgr. Petra Bělohoubková

Telefon: 518 612 017 (přepojit), 702 280 502
E-mail: socialni4@horizontkyjov.cz

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

0
Kapacita míst

Pro koho jsme:
Aby u nás mohl člověk začít žít, musí být v takové situaci, že se o sebe nedokáže postarat a současně nemá nikoho (včetně jiné sociální služby), kdo by mu mohl pomáhat nebo využívá pobytovou sociální službu a dokázal by přitom žít v chráněném bydlení s menší pomocí pracovníka a navíc musí být: 

muž nebo žena od osmnácti do osmdesáti let s mentálním postižením,
muž nebo žena od osmnácti do osmdesáti let s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným

Co u nás najdete:
Podpoříme lidi žijící v našich domácnostech tak, aby si obstarali vše, co potřebují (hygienu, jídlo, využívání běžných služeb, hospodaření s financemi, jednání na úřadech, pracovní uplatnění a další).

Každému pomáháme tak, jak potřebuje a pokud je to možné, podle toho, co si přeje.
Službu poskytujeme časově podle potřeby.

Pokud máte o službu zájem, kontaktujte sociálního pracovníka:
Mgr. Michal Kameník

Telefon: 518 614 899, 725 502 929
E-mail: socialni1@horizontkyjov.cz

AKTUALITY

There are no objects in this facebook feed.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Transformace sociálních služeb

Domov Horizont je zapojen od dubna 2013 do projektu „Transformace sociálních služeb“, který realizuje Odbor implementace fondů EU a Odbor sociálních služeb a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt Transformace sociálních služeb je zaměřený na posílení kompetencí lidí se zdravotním postižením, kteří žijí v ústavech nebo je opouštějí. Podporuje poskytovatele sociálních služeb a další organizace poskytující služby, které napomáhají sociální integraci lidí se zdravotním postižením, a také kraje a obce.

V rámci projektu transformace v Domově Horizont dochází k postupnému snižování kapacity služby domov pro osoby se zdravotním postižením (k 1. 1. 2024 kapacita 190 uživatelů ve čtyřech Domovech a v jednom tréninkovém bydlení, vše v areálu Domova Horizont) a k rozšiřování služby chráněné bydlení (k 1. 1. 2023 kapacita 20 uživatelů v osmi domácnostech v Kyjově a blízkém okolí).

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Přejít nahoru