Vítejte na stránkách Domova Horizont

Domov Horizont je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, poskytující sociální službu
Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení.


Ředitel Domova Horizont Kyjov Mgr. Jan Hanáček

si Vás dovoluje pozvat na
PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ BÝVALÝCH PRACOVNÍKŮ – DŮCHODCŮ DOMOVA HORIZONT
(dříve Ústav sociální péče pro děti a mládež)
které se uskuteční
22.10.2019 ve 13:30 hod v zasedací místnosti DH.
Svou účast potvrďte do 16.10.2019 na tel. čísle (Po – Pá, 7:00 – 14:00):
Bc. Lenka Ždánská 607 073 663
Mgr. Marta Gottliebová 725 553 274


Hledáme dobrovolníky do tanečního kroužku

publikováno 3.9.2019


Roznos kyjovských novin

Nová reportáž TVS.
publikováno 2.9.2019


HLAVNÍ AKCE V ROCE 2019

So 2. února 2019: V. REPREZENTAČNÍ PLES DOMOVA HORIZONT

So 25. května 2019: LETNÍ DEN – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

neděle 1. prosince 2019: PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ, začátek programu v zasedací místnosti DH v 9:30 hodin 


NOVÉ CESTY NA HORIZONTU

Pod odkazem „O nás – projekt“ je zveřejněna Metodika pracovních postupů při jednání s klienty v rizikových situacích, Metodika standardů kvality sociálních služeb a Příručka alternativní a augmentativní komunikace, které vznikly v rámci projektu „Nové cesty na Horizontu“.

INFORMACE O ROZŠÍŘENÍ OKRUHU OSOB CÍLOVÉ SKUPINY UŽIVATELŮ
Na základě narůstajícího počtu zájemců z řad žen o poskytovanou sociální službu, je Domov Horizont od 1.1.2015 koedukován a sociální služba Domova Horizont je nově poskytována i ženám od 18 let s mentálním postižením a ženám od 18 let s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným, jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné osoby.

Nabízíme Vám tedy nyní možnost podání Žádosti o poskytování sociální služby do Domova Horizont pro ženy, které splňují výše uvedené kriterium cílové skupiny a měly by zájem o využívání sociální služby Domova Horizont.
Podrobnější informace a kontakty v případě zájmu, naleznete na internetových stránkách Domova Horizont (Informativní přehled o službě a Videoprezentace o Domově Horizont včetně formuláře „Žádosti“).

Pro své uživatele hledáme dobrovolníky starší 15 let, kteří část svého volného času věnují uživatelům Domova. Přijďte pomoci, staňte se společníky při nejrůznějších činnostech, volnočasových aktivitách, podpořte uživatele v osobních a sociálních schopnostech a dovednostech, vymýšlejte své vlastní programy … více.

Transformace sociálních služeb
Domov Horizont je zapojen od dubna 2013 do projektu „Transformace sociálních služeb“, který realizuje Odbor implementace fondů EU a Odbor sociálních služeb a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt Transformace sociálních služeb je zaměřený na posílení kompetencí lidí se zdravotním postižením, kteří žijí v ústavech nebo je opouštějí. Podporuje poskytovatele sociálních služeb a další organizace poskytující služby, které napomáhají sociální integraci lidí se zdravotním postižením, a také kraje a obce.