Dobrovolnictví v DH

Domov Horizont, p.o., Strážovská 1096, Kyjov 697 01
hledá pro své uživatele DOBROVOLNÍKY starší 15 let, kteří část svého volného času věnují uživatelům Domova Horizont.

Přijďte pomoci, staňte se společníky při nejrůznějších činnostech, volnočasových aktivitách, podpořte uživatele v osobních a sociálních schopnostech a dovednostech, vymýšlejte své vlastní programy …

Nabízíme:
– možnost získat nové zkušenosti, dovednosti při práci s lidmi
– možné poznatky pro studium a zkušenosti pro případnou další praxi v sociálních službách
– možnost kreativní práce, seberealizace, pocitu užitečnosti
– v případě práce min. 50 hodin vystavíme osvědčení o působení v dobrovolnickém programu

 Požadujeme:
– dlouhodobou, pravidelnou práci (min. hodina 1 x za týden až 14 dní) – vše záleží na domluvě
– zájem o práci s lidmi se zdravotním postižením (s mentálním postižením)
– dobrý vztah k lidem, empatii, schopnost naslouchat, spolehlivost, zodpovědnost

V případě jakýchkoliv dotazů nebo zájmu o dobrovolnickou činnost kontaktujte koordinátora dobrovolnictví v Domově Horizont:

Mgr. Klára Komínková
Domov Horizont, p.o., Strážovská 1096, Kyjov 697 01
tel.: 606 694 558, 518 614 893
e-mail: socialni3@horizontkyjov.cz

Cílem dobrovolnického programu „Dobrovolnictví v Domově Horizont“ (dále jen DH) je v co největší míře vyhovět uživatelům v uspokojování jejich individuálních potřeb, přání, jejich provázení při vhodně zvolené činnosti. Dále zlepšení psychosociálních podmínek uživatelů v DH, přispění k procesu integrace uživatelů DH a zvýšení tak kvality jejich života.

Smyslem dobrovolnictví není nahradit pracovníky, ale přinést uživatelům něco nového, něco navíc, vyplnění volného času. Dobrovolnictví umožňuje velkou iniciativu dobrovolníků a také maximální naplnění potřeb a přání uživatelů.

Kdo je dobrovolníkem v Domově Horizont:
Dobrovolník v DH je osoba starší 18 let, která ve svém volném čase, bez nároku na finanční odměnu věnuje svůj čas uživatelům DH. Případně osoba starší 15 let za určitých níže uvedených podmínek, která ve svém volném čase, bez nároku na finanční odměnu věnuje svůj čas uživatelům DH. 
Dobrovolník ve věku 15-18 let působí vždy pod vedením pracovníka DH a jedná se pouze o dobrovolnickou činnost ve skupině nebo v kroužcích.

Co dobrovolník dělá:
Nabídka činnosti, kterou vykonávají dobrovolníci s uživateli, se může měnit, rozšiřovat dle iniciativy dobrovolníků, dle jejich možností a schopností, ale také dle přání a potřeb uživatelů.
Dobrovolník pracuje s uživateli individuálně nebo skupinově.
Dobrovolníci nevykonávají odbornou činnost a nenahrazují práci pracovníků.

Příklady činností:
Průvodce nebo společník při nejrůznějších činnostech (např. společník u lůžka, společník při volnočasových aktivitách, při kulturních nebo sportovních akcích, výletech apod.), vedení skupinových zájmových aktivit a kroužků, vycházky v areálu i mimo DH, pomoc či podpora při volnočasových aktivitách, pomoc či podpora při využívání běžně dostupných služeb, podpora osobních a sociálních schopností a dovedností, podpora při nácvicích (různých činností).

Administrativní zajištění:
S každým dobrovolníkem je uzavřena smlouva. Dobrovolník je pojištěn v rámci organizace.
Každý zájemce o dobrovolnickou činnost musí předložit nejpozději při podpisu smlouvy výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (částka za výpis je mu proplacena z prostředků DH).