DOBROVOLNICTVÍ V DOMOVĚ HORIZONT

Chcete být společníkem našich klientů při trávení volného času, podpořit je v jejich dovednostech, vymýšlet své vlastní programy … 

STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM

CO MŮŽETE ZÍSKAT?
CO JE DŮLEŽITÉ PRO NÁS?
KDO JE DOBROVOLNÍKEM DOMOVA HORIZONT?
CO DOBROVOLNÍK DĚLÁ A CO NEDĚLÁ?

A PŘÍKLADY?

Společník u lůžka, čtení, povídání si, zpívání, tancování, různé volnočasové aktivity – dle zájmů dobrovolníka a konkrétního klienta, procházky v areálu Domova Horizont, procházky mimo areál Domova Horizont, kulturní nebo sportovní akce, výlety, návštěvy kina, návštěvy knihovny, návštěvy cukrárny, kavárny, restaurace, nakupování, nácviky různých činností, canisterapie a další zooterapie a mnoho dalšího.

CO JE TEDY POTŘEBA UDĚLAT?

Dát vědět koordinátorovi, že máte zájem stát se dobrovolníkem.
A jak? Přijďte, zavolejte, nebo napište e-mail.
Můžete se přijít nezávazně k nám do Domova podívat.

Pokud se stanete dobrovolníkem, tak uzavřeme smlouvu, budete proškolen/a a budete pojištěn/a. Nejpozději při podpisu smlouvy od Vás budeme potřebovat výpis z rejstříku trestů. 

V případě jakýchkoliv dotazů nebo zájmu o dobrovolnictví kontaktujte koordinátora v Domově Horizont.

Mgr. Klára Komínková

Sociální pracovnice / Dobrovolnictví

+420 606 694 558
socialni3@horizontkyjov.cz

Domov Horizont, p.o., Strážovská 1096, Kyjov 697 01

Přejít nahoru