Dobrovolnictví v DH

Chcete být společníkem našich klientů při trávení volného času, podpořit je v jejich dovednostech, vymýšlet své vlastní programy … ?

 

STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM

Co můžete získat?
– plno zážitků
– nové zkušenosti, dovednosti
– možnost kreativní práce, seberealizace, pocit užitečnosti
– a navíc po 50 hodinách můžete získat osvědčení o působení v dobrovolnickém programu

 Co je důležité pro nás?
– Váš zájem o práci s lidmi se zdravotním postižením (s mentálním postižením)
– Vaše spolehlivost a zodpovědnost

Kdo je dobrovolníkem v Domově Horizont?

Lidé nejrůznějšího věku (od 15 let), kteří věnují část svého volného času bez nároku na finanční odměnu klientům našeho Domova.

Co dobrovolník dělá a co nedělá?
Záleží na zájmech dobrovolníka. Na jeho možnostech, schopnostech.
Záleží také na tom, zda chce navštěvovat jednoho klienta (1:1), nebo více klientů (ve skupině).

Dobrovolník nevykonává žádnou odbornou činnost.
Nenahrazuje práci pracovníků.

A příklady?
Společník u lůžka.
Čtení.
Povídání si.
Zpívání.
Tancování.
Různé volnočasové aktivity – dle zájmů dobrovolníka a konkrétního klienta.
Procházky v areálu Domova Horizont.
Procházky mimo areál Domova Horizont.
Kulturní nebo sportovní akce.
Výlety.
Návštěvy kina.
Návštěvy knihovny.
Návštěvy cukrárny, kavárny, restaurace …
Nakupování.
Nácviky různých činností.
Canisterapie a další zooterapie.
… a mnoho dalšího

Co je tedy potřeba udělat?

Dát vědět koordinátorovi, že máte zájem stát se dobrovolníkem.
A jak? Přijďte, zavolejte, nebo napište e-mail.
Můžete se přijít nezávazně k nám do Domova podívat.

Pokud se stanete dobrovolníkem, tak uzavřeme smlouvu, budete proškolen/a a budete pojištěn/a. Nejpozději při podpisu smlouvy od Vás budeme potřebovat výpis z rejstříku trestů. 

V případě jakýchkoliv dotazů nebo zájmu o dobrovolnictví kontaktujte koordinátora v Domově Horizont:

Mgr. Klára Komínková
Domov Horizont, p.o., Strážovská 1096, Kyjov 697 01
tel.: 606 694 558, 518 614 893
e-mail: socialni3@horizontkyjov.cz

Těšíme se na Vás!