JAK POŽÁDAT O SLUŽBU

1

DOKUMENTY

Vyplnit Žádost o poskytování sociální služby. Žádost lze získat na webových stránkách v sekci Pro zájemce o službu, případně ji lze po telefonické domluvě se sociální pracovnicí zaslat zájemci poštou.

2

DORUČENÍ FORMULÁŘŮ

Doručit vyplněné formuláře do zařízení. To lze učinit osobně, elektronicky či poštou na adresu:

Domov Horizont, p.o.

Strážovská 1096,

69701 Kyjov

3

SCHŮZKA

Po doručení vyplněných formulářů do našeho zařízení Vás kontaktuje sociální pracovnice a domluví si s vámi schůzku v místě bydliště. Při schůzce si pracovníci zařízení budou doplňovat další informace, projednají s Vámi vaše přání, potřeby a očekávání a zároveň od nich získáte informace o způsobu poskytování sociální služby.

4

VYROZUMĚNÍ

Po posouzení žádosti smluvním lékařem a pracovní skupinou budete vyrozuměni písemně:
 

  • o možnosti uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v případě volné kapacity,
  • o zařazení vaší žádosti do evidence žadatelů v případě naplněné kapacity,
  • o odmítnutí uzavřít s vámi smlouvu o poskytování sociální služby s uvedením konkrétního zákonného důvodu
Přejít nahoru