OBČANSKÝ SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL DOMOVA HORIZONT

se sídlem Domov Horizont, Strážovská 1096, 697 01 Kyjov 
Spisová značka L14329, vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 22828745, číslo účtu: 123-4616840217/0100 

Vážení rodiče, příbuzní, přátelé, 

původní SRPÚ při Domově Horizont změnilo svůj status a transformovalo se do Občanského spolku rodičů a přátel Domova Horizont v Kyjově (dále v textu jen OSDH). Hlavním důvodem bylo, že Občanský spolek má větší možnost efektivněji pomáhat ve spolupráci s vedením Domova Horizont jeho uživatelům. Pokud Vás zajímá život uživatelů v Domově Horizont a chcete mít možnost jej ovlivňovat v souladu s cíli OSDH, můžete. 

Jedinou podmínkou je vypsání přiložené přihlášky, její vrácení na adresu sídla OSDH, zaplacení jednorázového ročního členského příspěvku, jehož minimální výše je symbolická: 50 Kč. 
Členský příspěvek můžete uhradit buď bezhotovostně na výše uvedeném čísle účtu (123-4616840217/0100), případně proti dokladu v hotovosti na sociálním úseku Domova Horizont. 
Možné jsou i finanční dary, které samozřejmě vítáme a které budou určeny pro zlepšení kvality života uživatelů Domova Horizont. 


Jaké jsou tedy cíle, které si OSDH před sebe klade?

1. Zabezpečení svého poslání, jedná s Domovem Horizont, s orgány státní moci a správy, jinými společenskými organizacemi, veřejnými institucemi, právnickými a fyzickými osobami na základě partnerství a vzájemného respektování. 

2. Seznamuje vedení Domova Horizont s náměty, připomínkami a stížnostmi klientů a rodičů a podílí se na jejich vyřizování.

3. Přispívá Domovu Horizont dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky.

Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali seznámení s naším občanským spolkem 

Za OSDH předseda: 
     Dagmar Šareková


Kontakty:

Dagmar Šareková
tel. 602 510 055

KE STAŽENÍ:
Přejít nahoru