PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Cílovou skupinou chráněného bydlení jsou muži a ženy s mentálním postižením a s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným po dovršení 18 let do 80 let.

CO DĚLAT KDYŽ CHCI VĚDĚT JAK TO U NÁS VYPADÁ?

Když chcete zjistit, jestli byste mohl/a bydlet v Chráněném bydlení Domova Horizont, nebo co nabízíme, přijďte se k nám podívat.

Když nemůžete přijít, nebo nevíte kam, zavolejte na 518 612 017 (vrátnice DH) a nechte se přepojit na Mgr. Michal Kameník – sociální pracovník pověřený jednáním se zájemcem o sociální službu.

Můžete i napsat email na socialni1@horizontkyjov.cz 

Nebo můžete napsat dopis na adresu Domov Horizont, Strážovská 1096, 697 01 Kyjov. Když budete psát dopis, nezapomeňte napsat svou adresu, nebo telefon.

Můžete se také zeptat někoho, kdo na Domově Horizont pracuje. Poradí Vám, na koho se obrátit.

POSLÁNÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ JE:

Služba se snaží o co největší podporu uživatelů podle toho, v čem ji opravdu potřebují. Respektuje jejich osobnost, jejich názory, při práci s nimi uplatňuje rovnocenný, partnerský přístup. Pracuje s běžnými riziky, která přináší život a akceptuje jejich přiměřenou míru. Dbá na to, aby uživatelé maximálně využívali služby, které jsou běžně dostupné a určené pro veřejnost a snaží se rozvíjet sociální kompetence svých uživatelů (hospodaření s finančními prostředky, jednání na úřadech atd.) a tímto vším usiluje o jejich postupné začleňování do společnosti (včetně pracovního uplatnění).

KOHO MŮŽU KONTAKTOVAT?

Mgr. Michal Kameník
Sociální pracovník pověřený jednáním se zájemce o sociální službu
Telefon: 518 614 899 (přepojit), 725 502 929
Email: socialni1@horizontkyjov.cz

KAM ODESLAT ŽÁDOST?

Domov Horizont, příspěvková organizace
Strážovská 1096, 697 01 Kyjov
nebo na email:
socialni1@horizontkyjov.cz 

KE STAŽENÍ
Stáhnout Žádost o CHrB / 45 kB

Žádost o poskytnutí soc. služby "Chráněné Bydlení"

Stáhnout Informace CHrB / 67 kB

Informační přehled o soc. službě "Chráněné Bydlení"

Přejít nahoru