ÚHRADY ZA SLUŽBU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Úhrada za poskytovanou sociální službu se sjednává v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve znění prováděcích právních předpisů následovně:

ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Výše úhrady za oběd v chráněném bydlení Domova Horizont se v souladu s § 17 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.  stanovuje ve výši 83 Kč (včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy). 

Ostatní stravu (snídaně, svačiny a večeře) si připravují uživatelé s podporou pracovníků chráněného bydlení a hradí si ji ze svých finančních prostředků. 

Výše úhrady za ubytování, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytováním ubytování, se v souladu s § 17 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. stanoví v chráněném bydlení Domova Horizont s platností od 1. 1. 2024 ve výši 280 Kč denně. 

Výše úhrady za úkony uvedené v odst. 1 písm. c) až h) § 17 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. se v souladu s § 17 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. stanoví ve výši 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.

Přejít nahoru