ÚHRADY ZA SLUŽBU

ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úhrada za poskytovanou sociální službu se sjednává v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve znění prováděcích právních předpisů následovně:

ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

U uživatelů domova pro osoby se zdravotním postižením je stanovena úhrada za poskytování stravy ve výši 216 Kč denně.

Úhrada za stravování se skládá z ceny stanovené na jednotlivá jídla následovně:

 náklady na potravinrežijní náklady
snídaně  24,00 Kč  15,00 Kč
přesnídávka    12,00 Kč    7,00 Kč
oběd  48,00 Kč  35,00 Kč
svačina    12,00 Kč    7,00 Kč
večeře  32,00 Kč  24,00 Kč
CELKEM  128,00 Kč  88,00 Kč

Pro účely stanovení úhrady se počítá skutečný počet dnů v měsíci, tzn. částka na stravování se vynásobí skutečným počtem dnů v měsíci a tím se získá výše měsíční platby za stravování.

Dále Domovu Horizont náleží příspěvek na péči ve výši příspěvku na péči přiznanému uživateli, a to ode dne, kdy vznikl uživateli nárok na jeho výplatu a byly mu poskytovány sociální služby poskytovatelem.

Výše úhrady za ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytováním ubytování se stanoví v souladu s § 14 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. s platností od 1. 1. 2024 na 240 Kč denně.

 
ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY PODPOROVANÉ BYDLENÍ

U uživatelů Podporovaného bydlení je stanovena úhrada za poskytování stravy ve výši 163 Kč denně.

Úhrada za stravování se skládá z ceny stanovené na jednotlivá jídla následovně:

 náklady na potravinyrežijní náklady
snídaně  33,00 Kč 
oběd
v pracovní dny v jídelně  
pro zaměstnance
  48,00 Kč 35,00 Kč
nebo oběd
individuálně připravovaný
  83,00 Kč 
večeře  47,00 Kč 
CELKEM  163,00 Kč 

Pro účely stanovení úhrady se počítá skutečný počet dnů v měsíci, tzn. částka na stravování se vynásobí skutečným počtem dnů v měsíci a tím se získá výše měsíční platby za stravování.

Dále Domovu Horizont náleží příspěvek na péči ve výši příspěvku na péči přiznanému uživateli, a to ode dne, kdy vznikl uživateli nárok na jeho výplatu a byly mu poskytovány sociální služby poskytovatelem.

Výše úhrady za ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytováním ubytování na podporovaném bydlení Domova Horizont se stanoví v souladu s § 14 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. s platností od 1. 1. 2024 na 255 Kč denně.

DOMOV HORIZONT NABÍZÍ UŽIVATELŮM MOŽNOST ČERPÁNÍ FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB
NABÍZENÁ SLUŽBA
CENA
ZPŮSOB PLATBY

DOPRAVA UŽIVATELŮ AUTOMOBILEM

8 Kč/1 km Škoda Octavia
8 Kč/1 km Dacia Jogger
9 Kč/1 km Ford Transit
9 Kč/1 km Renault Trafic
9 Kč/1 km Citroën Berlingo

BEZHOTOVOSTNĚ 

PERLIČKOVÁ KOUPEL

63 Kč/úkon (20 minut)

HOTOVĚ

HYDROMASÁŽ

77 Kč/úkon (20 minut)

HOTOVĚ

Ceník je platný od 1. 1. 2024.

Pro získání podrobnějších informací, popř. vyjasnění nejasností kontaktujte sociální úsek Domova Horizont,
tel: 518 614 899, email: 
socialni1@horizontkyjov.cz

Přejít nahoru