ZDRAVOTNÍ PÉČE

ZAJIŠTĚNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

Zdravotní a ošetřovatelská péče je uživatelům Domova Horizont zajištěna 24 hodin denně dle zdravotního stavu a individuální potřeby. O kompenzovaný zdravotní stav uživatelů se stará tým profesionálních zdravotníků pod vedením praktického lékaře pro dospělé. Dále Domov Horizont využívá úzké spolupráce s psychiatrem, psychologem a dalšími specialisty. Výhodou pro zdravotní péči je blízkost Nemocnice Kyjov

 

Zdravotní péči zajišťují:
MUDr. Danuše Štaifová Zhořová
praktický lékař pro dospělé 

úterý od 10:00 – 12:00 hod
čtvrtek od 12:30 – 14:30 hod

REHABILITACE

Je zajišťována fyzioterapeuty na základě doporučení praktického lékaře, nebo na základě požadavků ošetřovatelské péče zejména u tělesně postižených uživatelů. V našem zařízení uplatňujeme celou řadu rehabilitačních postupů a pomůcek, které uživatelům napomáhají ke zlepšení nebo částečné obnově poškozených funkcí, náhradě ztracených funkcí, či zpomalení progrese.

VYBAVENOST PRO PŘÍJEM IMOBILNÍCH UŽIVATELŮ

V našem Domově máme dobré podmínky pro příjem imobilních uživatelů. Všechny budovy jsou opatřeny bezbariérovými přístupy a výtahem a dobře slouží i uživatelům s různým stupněm pohybového omezení, včetně vozíčkářů. Všechny budovy jsou vybaveny vhodnými pomůckami, které jsou pro zajištění většího komfortu, bezpečí při manipulaci a menší fyzickou zátěž pro personál. 

Přejít nahoru