Zdravotní péče

Zajištění lékařské péče

Zdravotní a ošetřovatelská péče je uživatelům Domova Horizont zajištěna 24 hodin denně dle zdravotního stavu a individuální potřeby. O uživatele se stará dostatečný počet kvalifikovaných zdravotnických odborníků pod vedením praktického lékaře pro dospělé a dalších odborných lékařů, kteří do zařízení pravidelně docházejí, např. psychiatr, diabetolog, stomatolog a dle potřeby psycholog. Výhodou je blízkost Nemocnice v Kyjově, kde jsou k dispozici další specialisté. 

O veškeré zdravotnické a ošetřovatelské péči je vedena dokumentace, se kterou se mohou opatrovníci při svých návštěvách průběžně seznamovat. 

Zdravotní péči zajišťují:
MUDr. Danuše Štaifová Zhořová
praktický lékař pro dospělé 

úterý od 10:00 – 12:00 hod
čtvrtek od 12:30 – 15:30 hod

Rehabilitace

Je zajišťována fyzioterapeuty na základě doporučení lékaře, nebo na základě požadavků ošetřovatelské péče zejména u tělesně postižených uživatelů. V našem zařízení uplatňujeme celou řadu rehabilitačních prostředků, kterými směřujeme ke zlepšení nebo obnově poškozených funkcí, náhradě ztracených funkcí, či zpomalení progrese.

Vybavenost pro příjem imobilních uživatelů

V našem Domově máme dobré podmínky pro příjem imobilních uživatelů. Všechny budovy jsou opatřeny bezbariérovými přístupy a výtahem a dobře slouží i uživatelům s různým stupněm pohybového omezení, včetně vozíčkářů. Postupně na budovy s imobilními uživateli doplňujeme také vhodné pomůcky, které umožňují menší fyzickou zátěž personálu a větší komfort uživatelům, jako např. elektrické zvedáky, sprchové lůžko, polohovací vany a polohovací elektrická lůžka.