Vítejte na stránkách Domova Horizont

Domov Horizont (do roku 2007 Ústav sociální péče pro mládež Kyjov), je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, poskytující celoroční pobytovou sociální službu dle § 48 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Domov pro osoby se zdravotním postižením a dle § 51 Chráněné bydlení.

Pokud se o nás chcete dozvědět víc, podívejte se i na videoprezentaci nebo prospekty DH:

 

 

        

 

 

 

Letní den - Den otevřených dveří


 

PLES DOMOVA HORIZONT

videozáznam z plesu
 

Vánoční zpívání

Ve čtvrtek 14.12.2017 jsme strávili příjemné odpoledne při písničkách Cimbálové muziky Základní umělecké školy v Kyjově pod vedením Petra Petrů. Tímto všem moc děkujeme za navození příjemné vánoční nálady.
 

Předvánoční posezení

V neděli 26.11.2017 proběhlo Předvánoční posezení v Domově Horizont. Děkujeme za vystoupení dětem
z MŠ Ratíškovice, uživatelů DH za pásmo „Ať žijí duchové“ a Ženskému sboru Voničky ze Šardic.
Zároveň proběhla i valná hromada Občanského spolku DH a schůzka se členy OS.
V průběhu dopoledne byly otevřeny dílny na Domově C, dílny v budově školy a muzikoterapeutická místnost. V tělocvičně na Domově C byla v provozu kavárna pro hosty a výstava fotografií.
 

Výstava výrobků uživatelů Domova Horizont v Senátu ČR

Výstava proběhla od 24. října do 6. listopadu 2017 v chodbě místopředsedů Senátu. Byla zahájena vernisáží dne 24. října v 17.00 hodin.
Výstava se konala pod záštitou Ing. Bc. Anny Hubáčkové, senátorky Senátu Parlamentu České republiky.
 

42. Sportovní hry Zubří

Domov Horizont p.o. byl organizátorem 42. Sportovních her Jižní Moravy a Kraje Vysočina pro mládež se středním stupněm mentálního postižení. Tyto hry proběhly 5. - 9. červena 2017 v rekreačním středisku Zubří ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s. a finančně je podpořila nadace DRFG. Záštitu převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a náměstek hejtmana JMK Mgr. Marek Šlapal.
Tímto děkujeme všem, kteří se na těchto úspěšných sportovních hrách jakkoliv podíleli.
 

Mše svatá za uživatele a pracovníky DH, Předvánoční posezení a svěcení praporu

V neděli 27.11.2016 se u příležitosti 55. výročí založení Domova Horizont (dříve Ústavu sociální péče pro mládež v Kyjově) sloužila mše svatá za zaměstnance a uživatele Domova Horizont. Následovalo předvánoční posezení v Domově Horizont. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si terapeutické dílny, posedět v kavárničce a prohlédnout si výstavu fotografií. Během kulturního programu vystoupila hudební skupina Domova Horizont, žáci ZUŠ Kyjov a Chasa ze Ždánic. Proběhlo poděkování bývalým ředitelům a vedoucím Ústavu sociální péče pro mládež a Domova Horizont a Milosrdným sestrám z Kongregace sv. Kříže ze Slovenské provincie. Byl požehnán nový prapor Domova Horizont.
 

INFORMACE O ROZŠÍŘENÍ OKRUHU OSOB CÍLOVÉ SKUPINY UŽIVATELŮ

Na základě narůstajícího počtu zájemců z řad žen o poskytovanou sociální službu, je Domov Horizont od 1.1.2015 koedukován a sociální služba Domova Horizont je nově poskytována i ženám od 18 let s mentálním postižením a ženám od 18 let s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným, jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné osoby.

Nabízíme Vám tedy nyní možnost podání Žádosti o poskytování sociální služby do Domova Horizont pro ženy, které splňují výše uvedené kriterium cílové skupiny a měly by zájem o využívání sociální služby Domova Horizont.
Podrobnější informace a kontakty v případě zájmu, naleznete na internetových stránkách Domova Horizont www.horizontkyjov.cz  (Informativní přehled o službě a Videoprezentace o Domově Horizont včetně formuláře „Žádosti“).
 

Transformace sociálních služeb

Domov Horizont je zapojen od dubna 2013 do projektu „Transformace sociálních služeb“, který realizuje Odbor implementace fondů EU a Odbor sociálních služeb a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt Transformace sociálních služeb je zaměřený na posílení kompetencí lidí se zdravotním postižením, kteří žijí v ústavech nebo je opouštějí. Podporuje poskytovatele sociálních služeb a další organizace poskytující služby, které napomáhají sociální integraci lidí se zdravotním postižením, a také kraje a obce.
 

Hledáme dobrovolníky

Pro své uživatele hledáme dobrovolníky starší 15 let, kteří část svého volného času věnují uživatelům Domova. Přijďte pomoci, staňte se společníky při nejrůznějších činnostech, volnočasových aktivitách, podpořte uživatele v osobních a sociálních schopnostech a dovednostech, vymýšlejte své vlastní programy … více.  

 

 

 

 

 

 

 

O nás

Poskytované služby

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Chráněné bydlení

 

Foto-Video-Tisk

Dokumenty

    - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

NAJDETE NÁS I NA:

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
certifikáty
  prověřená společnost: