PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Cílovou skupinou Domova Horizont jsou muži a ženy od osmnácti let s mentálním postižením,
s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným a s mentálním postižením s přidruženou poruchou autistického spektra

CO DĚLAT KDYŽ CHCI VĚDĚT JAK TO U NÁS VYPADÁ?

Když chcete zjistit, jestli byste mohl/a bydlet v Domově Horizont, nebo co nabízíme, přijďte se k nám podívat.

Když nemůžete přijít, nebo nevíte kam, zavolejte na 518 612 017 (vrátnice DH) a nechte se přepojit na Bc. Tomáše Šrámka – sociální pracovník pověřený jednáním se zájemcem o sociální službu.

Můžete i napsat email na socialni4@horizontkyjov.cz 

Nebo můžete napsat dopis na adresu Domov Horizont, Strážovská 1096, 697 01 Kyjov. Když budete psát dopis, nezapomeňte napsat svou adresu, nebo telefon.

Můžete se také zeptat někoho, kdo na Domově Horizont pracuje. Poradí Vám, na koho se obrátit.

POSLÁNÍM DOMOVA HORIZONT JE:

Posláním Domova Horizont je poskytování přiměřené míry celodenní podpory a péče svým uživatelům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tato podpora a péče je poskytována v závislosti na jejich individuálních potřebách a přáních s ohledem na respektování práv a zachování lidské důstojnosti. Služba usiluje o co největší možné zachování a rozvoj soběstačnosti a podporuje osamostatňování uživatelů vzhledem k jejich možnostem, čímž se snaží snižovat závislost na službě a dále posilovat jejich rozhodovací schopnosti, odpovědnost a především vytvářet podmínky pro zapojení do běžného života společnosti, pro využívání veřejných služeb a institucí a tím podporovat sociální začlenění.

KOHO MŮŽU KONTAKTOVAT?

Bc. Tomáš Šrámek
Sociální pracovník pověřený jednáním se zájemce o sociální službu
Telefon: 518 612 017 (přepojit), 702 280 502
Email: socialni4@horizontkyjov.cz

KAM ODESLAT ŽÁDOST?

Domov Horizont, příspěvková organizace
Strážovská 1096, 697 01 Kyjov
nebo na email:
socialni4@horizontkyjov.cz 

KE STAŽENÍ
Stáhnout Žádost o DOZP / 41 kB

Žádost o poskytnutí soc. služby "Domov pro osoby se zdravotním postižením"

Stáhnout Informace DOZP / 86 kB

Informační přehled o soc. službě "Domov pro osoby se zdravotním postižením"

Stáhnout Regionální karta / 251 kB

Regionální karta soc. služby "Domov pro osoby se zdravotním postižením" Domova Horizont

Přejít nahoru